Gå direkt till innehåll
Fortsatta problem med dricksvattnet i Löberöd och nu även Harlösa.

Pressmeddelande -

Fortsatta problem med dricksvattnet i Löberöd och nu även Harlösa.

I våra provtagningar finner vi fortfarande för höga halter av koliforma bakterier och kokrekommendationen kvarstår. Nu har vi även funnit koliforma bakterier i Harlösa, och uppmanar boende där med kommunalt vatten att koka sitt dricksvatten.

Vi arbetar aktivt med att söka källan till bakterierna och har satt in extra resurser för att lösa problemet så snart vi kan. Dessutom utförs analyser på närliggande områden för att kunna utesluta att fler är drabbade.

Vattentank kommer att placeras i Löberöd och Harlösa under torsdagen. Återkommer med tid och plats.

Vi beklagar de besvär som uppstår i samband med kokrekommendationen!

Nästa planerade information är fredagen den 22 augusti kl. 15.00.

Vilket område gäller det?
Kokrekommendation gäller för alla boende med kommunalt vatten i Harlösa
och Löberöd och ett fåtal boende däremellan, se karta vasyd.se/eslov

All uppdaterad information ges på vasyd.se/eslov

Kontakter: 
Maria Nordblad Stålgard, kommunikatör VA SYD
maria.nordblad@vasyd.se
040- 635 05 94

Erling Midlöv, avdelningschef dricksvattenavdelningen
erling.midlov@vasyd.se
040 - 635 01 59

Ämnen

Regioner


VA SYD levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och har hand om avfallshantering åt mer än en halv miljon människor. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, sortera ditt avfall och tänka på vad du spolar ner i avloppet. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360
Dag Oredsson

Dag Oredsson

Presskontakt Kommunikationschef Avdelningschef Kund & Kommmunikation 040-635 03 24

Relaterade nyheter