Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Hållbart samarbete runt kretsloppssystem på Brunnshög

När den nya stadsdelen Lund Brunnshög byggs är målen för hållbarhet högt ställda. Området ska bli ett europeiskt föredöme för hållbart stadsbyggande. Lösningarna för de tekniska försörjningssystemen kommer i högsta grad att påverka hur väl målen kan nås. För att gemensamt kunna bidra till att skapa en hållbar stadsdel har Lunds kommun, Lunds Renhållningsverk, VA SYD och Lunds Energi tillsammans formulerat Brunnshögskontraktet 2013.

Dokumentet omfattar en mängd mål som parterna ska hjälpas åt att uppnå. Det handlar om delaktighet och en hållbar livsstil, uppvärmning med hjälp av spillvärme, lokal elproduktion, väl utbyggd återvinning, hållbara dagvattenlösningar, möjlighet att köra el- och biogasdrivna bilar och ingå i miljöbilpooler, och att området ska vara en testbädd där nya innovativa lösningar lyfts fram.

Brunnshögskontraktet 2013 undertecknades idag den 17 september av kommunstyrelsens ordförande i Lund Mats Helmfrid, VA SYDs förbundsdirektör Anders Ledskog och chefen för affärs- och produktutveckling på Lunds Energikoncernen, Anders Möller.

- Genom Brunnshögskontraktet 2013 skapar vi en plattform för att göra ord till verklighet. Hållbarhetsmålen för Brunnshög är att minimera klimatpåverkan, maximera upplevelserna och balansera den goda jorden, sade Mats Helmfrid. 

- Brunnshög är en utmaning och möjlighet för VA SYD. Här byggs en stadsdel där man förväntar sig att vi skall tänka innovativt och samarbeta med andra aktörer för att medverka till att en utveckling av hållbara försörjningstjänster kommer till stånd, sade Anders Ledskog.

- Som Lunds kommuns energibolag vill vi medverka till intelligenta och hållbara lösningar till nytta för framtida generationer. Brunnshögskontraktet 2013 ökar ytterligare på vårt redan stora engagemang för hållbarhet i området där vi bland annat har avtal med MAX IV om att ta hand om deras spillvärme, och där vi har medverkat i arbetet med att ta fram ESS klimatneutrala energilösning, sade Anders Möller.

 

För mer information kontakta gärna:

Eva Kristensson, Marknadschef på VA SYD,

eva.kristensson@vasyd.se, tel. 040-635 01 61

Karin Lilja, Presschef Lunds kommun och Lunds Renhållningsverk,

karin.lilja@lund.se, tel. 0734-15 09 55

Christina Fröjd, Projektkommunikatör på Lunds Energi,

christina.frojd@lundsenergikoncernen.se, tel 072-205 99 33

 

Om parterna:

VA SYD levererar friskt dricksvatten och renar avloppsvatten åt mer än en halv miljon människor. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten och tänka på vad du spolar ner i avloppet. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig. vasyd.se

LUNDS KOMMUN. Centralt beläget i den expanderande Öresundsregionen ligger Lund. Lund har alltid varit innovatörernas och nytänkarnas stad. Med det största och ledande universitetet i Öresundsområdet, forskningsbyn Ideon och ett aktivt kulturliv är Lund en tyngdpunkt i regionen. Inom verksamheterna pågår ständigt spännande utvecklingsprojekt. Kommunen ger service till medborgarna inom en rad områden: allt från förskola till äldreomsorg, från bygglov till miljö och renhållning, från transportsystem till kultur och fritid. Lunds kommun är den största arbetsgivaren med drygt 9 000 medarbetare. lund.se

LUNDS ENERGI. Ägs av Lunds Energikoncernen AB som tar ansvar för att använda naturresurser så effektivt som möjligt genom att fokusera på lokala energilösningar som både skapar stora miljövinster och bidrar till en hållbar tillväxt i vår region. Koncernen ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma och har cirka 300 000 energikunder och runt 400 medarbetare.
lundsenergikoncernen.se

 

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

RegionerPresskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360
Dag Oredsson

Dag Oredsson

Presskontakt Kommunikationschef Avdelningschef Kund & Kommmunikation 040-635 03 24