Gå direkt till innehåll
Höjda VA-taxor i Burlöv, Eslöv, Lund och Malmö

Pressmeddelande -

Höjda VA-taxor i Burlöv, Eslöv, Lund och Malmö

Klimatförändringar och tillsynsmyndigheter ställer skärpta miljö- och säkerhetskrav på vattenverk, avloppsreningsverk och ledningsnät, vilket medför ökat behov av investeringar för att rusta för framtiden. Från 1 januari 2013 höjer VA SYD vatten- och avloppstaxan (VA-taxan) i Burlöv, Eslöv, Lund och Malmö. Höjningen görs för att bemöta ökade drift- och investeringskostnader inom
VA-verksamheten i samtliga kommuner.

VA-taxan i respektive medlemskommun
Höjningarna av VA-taxan i VA SYDs medlemskommuner är olika och skillnaden beror på att varje kommun utgör ett eget verksamhetsområde med individuella förutsättningar. 

Den genomsnittliga höjningen för respektive kommun jämfört med gällande taxa från 2012 är:

  • Burlövs kommun höjer med 15 %
  • Eslövs kommun höjer med 10 %
  • Lunds kommun höjer med 7 %
  • Malmö stad höjer med 6 % 

Ytterligare information om bakgrunden till respektive kommuns taxor samt vad den innebär för exempelvis en villa eller en lägenhet finns på: www.vasyd.se/va-taxa

Varför höjs taxan?
Klimatförändringar och tillsynsmyndigheter ställer skärpta miljö- och säkerhetskrav på samhället i stort. Den innebär ökade krav även på VA-verksamheterna. Befintliga avlopps- och dricksvattenanläggningar behöver anpassas och förnyas samtidigt som förnyelsetakten på ledningsnätet måste öka drastiskt. 

-          Klimatförändringarna kommer innebära en omställning för VA-verksamheterna. För att kunna erbjuda hög kvalitet på dricksvattnet och en kretsloppsanpassad reningsprocess av avloppsvatten även i framtiden, kommer anpassningar att bli nödvändiga. Det är viktigt för oss att långsiktigt arbeta för ett hållbart samhälle, för kunden och miljön. Genom att underhålla och förnya våra vattenverk, avloppsreningsverk och ledningsnät får vi långsiktigt lägre kostnader och står bättre rustade för framtiden, säger Emmanuel Morfiadakis, förbundsstyrelsens ordförande på VA SYD. 

Hur bestäms VA-taxan?
Förbundsfullmäktige i VA SYD fastställer vatten- och avloppstaxan i medlemskommunerna. Det görs efter förslag från respektive medlemskommuns ägarnämnd och en beredning i förbundsstyrelsen.  VA-taxan för 2013 i Burlövs, Eslövs och Lunds kommun samt i Malmö stad fastställdes i
VA SYDs förbundsfullmäktige den 30 november 2012.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


VA SYD är ett kommunalförbund som består av Burlövs, Eslövs, Lunds och Malmös VA-verksamheter. Vi levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och har hand om avfallshantering åt mer än en halv miljon människor. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, sortera dina sopor och tänka på vad du spolar ner i avloppet. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360
Dag Oredsson

Dag Oredsson

Presskontakt Kommunikationschef Avdelningschef Kund & Kommmunikation 040-635 03 24