Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Hur hittar man en bakterie i 55 mil ledningar?

Den 10 april kunde VA SYD äntligen häva den månadslånga kokningsrekommendationen för delar av Lund. Drygt två veckor senare släppte även Region Skåne den kokningsrekommendation som kvarstått för sjukhusområdet.

- Det har varit en tuff tid med stora påfrestningar för lundaborna. Det känns därför bra att vi nu har hittat orsaken till problemet och hur detta kunde hända, säger Karin Fernström, avdelningschef Ledningsnät på VA SYD.

Var kom bakterierna ifrån?

Problemet har uppstått i samband med ett ledningsarbete i december 2016. VA SYD hittade en stärkelseprodukt i form av en vit fast massa, som senare visade sig vara vetemjöl, i det aktuella röret.

I vissa fall används potatismjöl för att absorbera vatten i samband med svetsning av ledningar. Mängden potatismjöl beror på hur stor tillrinningen är. Efter utförd svetsning spolas potatismjölet ut i närliggande brandpost inom det avstängda ledningsområdet. I arbetet med den aktuella ledningen har vetemjöl använts istället för potatismjöl. I det här fallet har mjölet inte spolats ut ordentligt, utan istället fastnat som en klump i röret. Massan är borttagen men partiklar hade fastnat längs med röret under en sträcka på några 100 meter och fortsatte orsaka problem.

VA SYD har, som en försiktighetsåtgärd, beslutat att potatismjöl eller andra organiska material fort-satt inte får användas i samband med arbeten på dricksvattenledningar. Kravet tillämpas på såväl VA SYDs egen personal som externa entreprenörer.

Varför upptäcktes inte bakterier förrän i mars?

Det tog några månader innan bakterierna vuxit till sig och påverkade vattnet. Denna utveckling tog längre tid eftersom det var vinter och förhållandevis låga temperaturer. Det fanns alltså inte bakterier i vattnet förrän i mars.

Vad händer nu?

Ledningen är åter tagen i drift. VA SYD fortsätter med utökad provtagning ytterligare en tid som en försiktighetsåtgärd. VA SYD har anlitat en extern part för att utvärdera händelsen.

Kan det hända igen?

Det går aldrig att hundraprocentigt garantera sig mot att oönskade händelser inträffar, men det är väldigt ovanligt att sådant här inträffar.

- Som tur är är det här en ovanlig händelse, säger Karin Fernström, avdelningschef Ledningsnät på VA SYD. Vi har sett över alla rutiner för att ytterligare minimera risken för att något liknande kan hända igen.

FAKTARUTA

VA SYD har ända sedan första provsvaret visade på bakterier i dricksvattnet gjort ett omfattande arbete med att försöka hitta källan. Det har gjorts strategisk provtagning, spolning för att ändra flödet och genomgång av genomförda ledningsarbeten. Den 25 mars fick VA SYD provsvar som tydligt indikerade att källan var på Tornavägen. Där har VA SYD sedan gjort följande åtgärder:

  • Stänga av ledningen och spola rent övrigt nät
  • Luft-vattenspola ledningen
  • Försöka filma ledningen
  • Ytterligare rengöra ledningen med metoden piggning (kräver att gatan grävs upp) och då samtidigt på nytt försöka – och lyckas – filma ledningen
  • Byta ut en specifik del av ledningen baserat på filmens resultat
  • Genomföra en annan form av piggning på en längre sträcka av den aktuella ledningen

BAKGRUND

Vattenprover, tagna inom ramen för VA SYDs löpande provtagningsprogram, visade den 9 mars på koliforma bakterier i Lunds kommun. Kokrekommendation gick ut från VA SYD på grund av otjänligt dricksvatten. Redan på eftermiddagen den 9 mars kunde delar av kokrekommendationen dras tillbaka för halva Lund och flertalet berörda orter utanför Lund. Efter fortsatt arbete med att spåra källan och spola ledningarna, så kunde VA SYD den 12 mars avgränsa problemet till en mindre del av Lund. Den 21 mars hävdes kokningsrekommendationen för alla boende i Lund, men kvarstod för sjukhusområdet. Den 24 mars återinfördes kokningsrekommendationen i berörda områden. VA SYD och Region Skåne fortsatte sitt samarbete för att lösa problemen. Fredagen den 31 mars luft-vatten-spolade VA SYD en ledning på Tornavägen i Lund. Den 3 april kunde VA SYD häva kokningsrekommendationen för ytterligare 3 000 lundabor, och den 10 april för resten av Lund. Den 28 april hävde Region Skåne kokningsrekommendationen för hela sjukhusområdet i Lund.

ORDFÖRKLARING

Piggning – en metod där en bit skumgummiplugg dras genom ledningen varpå en laddning med klorvatten fylls på och slutligen dras ytterligare en skumgummiplugg genom ledningen. Piggen rengör ledningen och klorvattnet tar död på bakterier i ledningen.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regions


VA SYD levererar friskt dricksvatten, hanterar dagvatten, renar avloppsvatten och tar hand om hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, tänka på vad du spolar ner i avloppet och sortera dina sopor. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360

Relaterat material