Gå direkt till innehåll
Incidentrapport visar att VA SYD brustit i dricksvattenleveransen i Lund

Pressmeddelande -

Incidentrapport visar att VA SYD brustit i dricksvattenleveransen i Lund

I början av mars 2017 utlyste VA SYD en kokningsrekommendation i stora delar av Lund efter att egenkontroller av dricksvattnet visat försämrad vattenkvalitet. En incidentrapport gjord av en extern konsult konstaterar nu att den försämrade vattenkvaliteten orsakades av vetemjöl som använts vid ett svetsarbete av en av VA SYD anlitad entreprenör i december 2016.

Efter aktuellt svetsarbete, spolades vetemjölet inte ut ordentligt varför stärkelseproduktens partiklar spred sig och fastnade längs med röret vilket orsakade bakterietillväxt och en negativ påverkan på vattenkvaliteten. Rapporten visar att VA SYD har brustit i vattenleveransen.

Rapporten ligger nu till grund för hur VA SYD kommer att hantera de krav på skadestånd som inkommit. Idag har det kommit in sammanlagt 61 ersättningskrav och dessa kunder kommer att få besked om beslut inom kort.

Besluten grundar sig bland annat på huruvida skadeståndssökarna är abonnenter till VA SYD eller inte. För de som i juridisk mening är abonnenter, vanligtvis fastighetsägare som får faktura, följer VA SYD lagen om allmänna vattentjänster. För övriga, exempelvis hyresgäster i en flerfamiljsbostad, tillämpas skadeståndslagen. Utslagen kommer därför att skilja sig åt.

Rapporten ligger tillgänglig på vasyd.se

Ämnen

Regions


VA SYD levererar friskt dricksvatten, hanterar dagvatten, renar avloppsvatten och tar hand om hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, tänka på vad du spolar ner i avloppet och sortera dina sopor. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360