Gå direkt till innehåll
Innovationstävling för framtidens återvinning och återbruk

Pressmeddelande -

Innovationstävling för framtidens återvinning och återbruk

I samarbete med Kretslopp och Vatten Göteborgs Stad och MKB Fastighets AB utlyser Malmö stad, Sveriges lantbruksuniversitet SLU Alnarp och VA SYD en nationell innovationstävling där utmaningen är att göra det lätt för stadens invånare att källsortera, återvinna och öka sitt återbruk. 
 
Tävlingsdeltagare har chans att vinna upp till 200 000 kronor och alla tävlande som går vidare till steg två i tävlingen får möjlighet att utveckla sin idé med expertis från olika områden. Vinnande förslag presenteras vid Almedalsveckan i Visby i juli 2016 och tävlingen är öppen för både yrkesverksamma och studenter.

- Hållbara städer kräver smarta lösningar som leder till att det blir lätt att källsortera, återvinna och återbruka där man bor, säger Birgitta Gisby, projektledare för innovationstävlingen på Malmö stad.

Tävlingsuppgiften som släpptes i februari består av att utveckla förslag för framtidens avfallshantering i en tät och hållbar stad. Den framtida avfallshanteringen står för en rad utmaningar då det måste bli lättare för att människor att källsortera, återvinna och öka sitt återbruk i det egna kvarteret och bostaden samtidigt som staden förtätas. Den hållbara staden ska vara både tät och grön och ha plats för sociala mötesplatser.

- Vi måste tänka nytt kring vår avfallshantering. Sveriges första kvartersnära återbrukscentral ReTuren i Lindängen i Malmö är ett bra exempel på hur vi försöker ta ett helhetsgrepp på hållbarhetsperspektivet. Vi vill att denna tävling ska ge oss nya infallsvinklar, säger Mimmi Bissmont, utvecklingsingenjör på VA SYD.

Sista dag för inlämning av tävlingsbidrag är 11 april. Innovationstävlingen genomförs med stöd från Vinnova.
Mer information om tävlingen finns på www.malmo.se/framtidensavfallshantering

Vill du veta mer? Kontakta Mimmi Bissmont, utvecklingsingenjör VA SYD, 040-635 02 82 eller Birgitta Gisby, projektledare Malmö stad, 0708-57 92 80.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


VA SYD levererar friskt dricksvatten, hanterar dagvatten, renar avloppsvatten och tar hand om hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, tänka på vad du spolar ner i avloppet och sortera dina sopor. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360

Relaterat innehåll