Gå direkt till innehåll
Insamlingen av matavfall påverkar övrig källsortering positivt

Pressmeddelande -

Insamlingen av matavfall påverkar övrig källsortering positivt

Vi tycker det är dags att tacka alla Malmö- och Burlövsbor som sorterar ut sitt matavfall. Idag samlar vi in 36 % av matavfallet och Malmös och Burlövs nuvarande mål är att nå 40% under 2015. När insamlingen blev obligatorisk 2012 och startade stadsdel för stadsdel, samlade vi in 12 % av matavfallet.

Målet med vår kampanj, som startar idag, är att bekräfta de som redan sorterar så att de fortsätter, genom att visa på nyttan med att sortera matavfallet. Det leder förhoppningsvis till att fler sorterar mer, säger Ingela Morfeldt, projektledare på VA SYD. En positiv bieffekt vi kan se när vi sorterar ut matavfallet, är att insamlingen av förpackningar ökar samtidigt. Insamlingen av plastförpackningar har ökat med 1,5 kg per person och år sedan vi införde obligatorisk matavfallsinsamling.

Sedan insamlingen startade har vi samlat in över 30 000 ton matavfall i Malmö och Burlöv, det räcker för att köra en biogasbil nästan 6 000 000 mil. I Malmö rötas även avloppsslammet till biogas och det tillsammans med det insamlade matavfallet motsvarar den mängd biogas som behövs för att försörja hela stadsbusstrafiken i Malmö.

Våra kundundersökningar visar att 8 av 10 Malmö- och Burlövsbor är positiva till att sortera ut sitt matavfall. Just nu sorterar 93 % av villahushållen sitt matavfall, 86 % av flerfamiljshusen och 43 % av verksamheterna, så projektet fortlöper tills vi är klara vilket troligtvis sker under 2015.

Budskap

 • Tack för all ren luft
  Heja dig som sorterar ut ditt matavfall. För varje brun liten påse gör nytta. Som biogas, till exempel.
 • Tack för all växtkraft
  Heja dig som sorterar ut ditt matavfall. För varje brun liten påse gör nytta. Som biogödsel, till exempel.
 • Tack för alla rester
  Heja dig som sorterar ut ditt matavfall. För varje brun liten påse blir biogas och biogödsel!

Intressanta fakta

 • Allt insamlat matavfall omvandlas till biogas och biogödsel.
 • Matavfallet behandlas på förbehandlingsanläggningen på Sysav. Slurryn - den flytande massa som man gör biogas av - körs tills vidare med lastbil till biogasanläggningen i Kristianstad.
 • Statistik från FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) visar att vi till exempel har ökat insamlingen av plastförpackningar från ca 3,3 kg 2011 per person och år till ca 4,8 kg 2014.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


VA SYD levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och har hand om avfallshantering åt mer än en halv miljon människor. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, sortera ditt avfall och tänka på vad du spolar ner i avloppet. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360