Gå direkt till innehåll
Invigning av underjordisk bassäng i Djupadalsparken

Pressmeddelande -

Invigning av underjordisk bassäng i Djupadalsparken

Klockan 12.30 den 30 september inviger VA SYDs förbundsordförande Carina Svensson det underjordiska utjämningsmagasin som VA SYD byggt i Djupadalsparken i Malmö. Invigningen sker vid kullens fot. Musikeleverna från Djupadalsskolan sjunger och elever från skolan får testa roliga vattenaktiviteter i parken.

Magasinet syns inte ovan jord. Men bara för att det inte syns betyder det inte att det är oviktigt. Tvärtom – anläggningen förebygger källaröversvämningar i sydvästra Malmö, i områdena Djupadal, Rosenvång, Nya Bellevue och Mellanheden. Betongbassängen under jord är 15 meter bred, 40 meter lång och 2,6 meter djup och rymmer 1 500 kubikmeter vatten – det är ungefär lika mycket som 7 500 fulla badkar.

En av de stora utmaningarna i projekt har varit masshanteringen, VA SYD har bara kört bort en liten del av allt som tagits upp. Nästan 5.000 kubikmeter av massorna finns kvar och har återanvänts till att göra backen i parken både högre och brantare. Kul om man vill springa, rulla eller åka kälke! Det har också gjort att koldioxidavtrycket från arbetet har kunnat minimeras. Backen har formgivits i samråd med Gatukontoret.

- Översvämningsproblematiken är en högt prioriterad fråga för VA SYD, detta är bara en av många åtgärder som gjorts och görs i Malmö, säger Carina Svensson, orförande i VA SYDs förbundsstyrelse. Eftersom detta också blir en pulkabacke är det extra roligt att vi kan göra invigningen tillsammans med barnen som kommer att nyttja den.

Speciellt med arbetet i Djupadalsparken är att magasinet byggs i spillvattennätet istället för i dagvattennätet eller det kombinerade avloppssystemet. Under senare år har det visat sig att det separerade spillvattensystemet i centrala Malmö tar emot stora mängder tillskottsvatten vid kraftiga sommarregn, vilket orsakat omfattande problem med källaröversvämning.

Den totala kostnaden för projektet uppgår till cirka 11,5 miljoner kr.

Ämnen

Kategorier

Regioner


VA SYD levererar friskt dricksvatten, hanterar dagvatten, renar avloppsvatten och tar hand om hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, tänka på vad du spolar ner i avloppet och sortera dina sopor. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360

Relaterat innehåll