Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Klimatkontrakt Hyllie får miljöpris

Malmö stad, E.ON och VA SYD har tecknat ett klimatkontrakt för skapandet av den nya stadsdelen Hyllie i Malmö. Klimatkontraktet är nu vinnare av Årets Miljöpris, som delas ut av Tidskriften Betong.

Den 22 november, tillkännagavs vinnarna vid en ceremoni på Berns i Stockholm inför 900 deltagare. Kommunalråd Anders Rubin var nominerad som representant för kontraktet och priset hämtades av miljödirektör Katarina Pelin. Det är tredje året i rad som byggtidskriften Betong delar ut pris för årets miljöinsats på betongområdet. Tre kandidater var nominerade till Årets Miljöpris. Vinnaren utsågs genom röstning på tidskriftens hemsida och flest röster föll på Malmö och Hyllie.

- Malmö Stad har fått många priser för saker vi har gjort. Detta pris får vi för det sätt vi angriper utvecklingen av målet om ett klimatsmart Hyllie. Det är givetvis mycket glädjande och hedrande, men också uppfordrande för oss, säger Anders Rubin Kommunalråd (S).

Motiveringen lyder: Hyllie ska bli Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel. I klimatkontraktet för Hyllie är målet att energiförsörjningen till 100 procent ska bestå av förnybar eller återvunnen energi senast 2020. Visionen för Hyllie finns undertecknat i det klimatkontrakt som ingicks mellan Malmö stad, VA SYD och E.ON i februari 2011. Byggnaderna ska minimera användandet av energi när andelen fossila bränslen är som högst i energiproduktionen. För att klara denna utmaning måste byggnaden optimeras för att utnyttja sin värmelagrande förmåga maximalt. Betongens byggfysikaliska egenskaper kommer här att ha en avgörande betydelse. Dess goda förmåga att vara självreglerande kommer att utnyttjas och även dess goda värmelagrande förmåga.

Om Klimatkontraktet

I februari 2011 undertecknade Malmö stad, VA SYD och E.ON ett klimatkontrakt för Malmös största utvecklingsområde Hyllie. Stadsdelen ska bli Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel och målet är att energiförsörjningen ska bestå till 100 % av förnybar eller återvunnen energi 2020. Hyllie är grönt från grunden. Energilösningen baseras på kretslopp och avfall behandlas som en resurs. Den energi som behövs är förnybar eller återvunnen och mycket är lokalt producerad på plats. I Hyllie kommer människor via smarta nät aktivt kunna påverka sin egen förbrukning, producera energi själva och dessutom få betalt för överskottet. Här kommer man ta ut energi när den är förnybar och priset är lägre och minimerar förbrukningen av dyr reservkraft. 

För mer information kontakta:

Anders Rubin
Kommunalråd (S)
0706-36 26 77
anders.rubin@malmo.se

Henrik Aspegren
Avdelningschef avfall / Utvecklingsdirektör, VA SYD
040-6350178
henrik.aspegren@vasyd.se

Ämnen

Taggar

Regioner


VA SYD levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och har hand om avfallshantering åt mer än en halv miljon människor. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, sortera dina sopor och tänka på vad du spolar ner i avloppet. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360
Dag Oredsson

Dag Oredsson

Presskontakt Kommunikationschef Avdelningschef Kund & Kommmunikation 040-635 03 24