Gå direkt till innehåll
Koka dricksvattnet i Löberöd, Eslöv

Pressmeddelande -

Koka dricksvattnet i Löberöd, Eslöv

Boende i Löberöd som har kommunalt vatten uppmanas att koka dricksvattnet. Vattenprover visar att det otjänligt.

VA SYD och Eslövs kommuns miljöavdelning har gemensamt tagit beslut om att rekommendera kokning av dricksvattnet i Löberöd.

Anledningen är att flera prover visar på förhöjda halter av bakterier. Provtagningen har genomförts på flera platser i Löberöd och i mer än ett prov har det påvisats E. coli bakterier.

Vilket område gäller det?
Kokrekommendationen gäller för alla boende i Löberöd som har kommunalt vatten.

Vad händer nu?
VA SYD undersöker just nu vart källan till problemet är. I nuläget kan vi inte med säkerhet säga varifrån bakterierna kommer. Vi fortsätter göra analyser på dricksvattnet samt spolar vattennätet på flera ställen i Löberöd.

Hur länge är det kokrekommendation?
Kokrekommendationen gäller tills vidare och minst över helgen. Så snart vi har fått klartecken att dricksvattnet inte behöver kokas kommer vi att informera om detta.

När ges nästa information?
Nästa informationstillfälle är måndag kl. 15,00 då har vi provsvar från helgens vattenprover och vet med säkerhet om kokrekommendationen kommer att kvarstå. Information ges på vasyd.se/eslov

Om du är orolig för din hälsa, kontakta 1177 för rådgivning.

All uppdaterad information ges på vasyd.se/eslov

Kontakter:
Maria Nordblad Stålgard, kommunikatör VA SYD
maria.nordblad@vasyd.se
040 - 635 05 94

Erling Midlöv, avdelningschef dricksvattenavdelningen
erling.midlov@vasyd.se
040 - 635 01 59

 


Ämnen

Regioner


VA SYD levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och har hand om avfallshantering åt mer än en halv miljon människor. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, sortera ditt avfall och tänka på vad du spolar ner i avloppet. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360
Dag Oredsson

Dag Oredsson

Presskontakt Kommunikationschef Avdelningschef Kund & Kommmunikation 040-635 03 24

Relaterade nyheter