Gå direkt till innehåll
Kokningsrekommendationen kvarstår för ett mindre område i nordöstra Lund

Pressmeddelande -

Kokningsrekommendationen kvarstår för ett mindre område i nordöstra Lund

VA SYD har begränsat kokningsrekommendationen till ett litet område kring Solbjer i Brunnshög, nordöstra Lund. VA SYD följer Livsmedelsverkets rutiner och ska ha två rena vattenprover efter varandra och omsättning på dricksvattnet i den berörda delen av ledningsnätet innan de häver kokningsrekommendationen. Därför kvarstår rekommendationen till boende att koka sitt dricksvatten över helgen, då ny information kommer.

- Jag förstår att detta är riktigt trist för alla midsommarfirare. Men halterna av koliforma bakterier är höga på ett fåtal ställen och erfarenheten säger är att dessa halter kan ta tid att åtgärda, därför väljer vi att behålla kokningsrekommendationen, säger Erling Midlöv, dricksvattenspecialist på VA SYD.

Över midsommarhelgen arbetar VA SYD med fortsatt strategisk spolning och så kallad sektionering av ledningsnätet, daglig provtagning och analys av vattenprover.

VA SYD vet inte orsaken till problemet men ingenjörer undersöker om tidigare ledningsarbeten som gjorts i det aktuella området kan vara orsaken. Se karta för berört område.

Nästa pressinformation kommer klockan 16.00 på måndag 26 juni.

Ämnen

Regioner


VA SYD levererar friskt dricksvatten, hanterar dagvatten, renar avloppsvatten och tar hand om hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, tänka på vad du spolar ner i avloppet och sortera dina sopor. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360
Dag Oredsson

Dag Oredsson

Presskontakt Kommunikationschef Avdelningschef Kund & Kommmunikation 040-635 03 24

Relaterade nyheter