Gå direkt till innehåll
Kokrekommendation i Löberöd och Harlösa kvarstår

Pressmeddelande -

Kokrekommendation i Löberöd och Harlösa kvarstår

Analyssvaren från helgens vattenprover visar bättre resultat än tidigare, men vattnet är fortfarande inte tjänligt som dricksvatten.

I fredags rengjordes en vattenreservoar i Harlösa och nu spolas ledningsnätet för att få omsättning på vattnet både i reservoar och ledningar. Vi är försiktigt optimistiska när det gäller vårt arbete med att spåra källan. Vi tar kontinuerligt nya vattenprover för att få besked på vilken effekt våra åtgärder har. Nästa besked kan vi ge tidigast på onsdag.

Nästa informationstillfälle är på onsdag 27/8 kl. 15.00.

Vi beklagar de besvär som uppstår i samband med kokrekommendationen!

Vilket område gäller det?
Kokrekommendation gäller för alla boende med kommunalt vatten i Harlösa och Löberöd och ett fåtal boende däremellan, se karta vasyd.se/eslov

All uppdaterad information ges på vasyd.se/eslov

Kontakter:
Maria Nordblad Stålgard, kommunikatör VA SYD
maria.nordblad@vasyd.se
040- 635 05 94

Erling Midlöv, avdelningschef
dricksvattenavdelningen
erling.midlov@vasyd.se
040 - 635 01 59

Ämnen

Regioner


VA SYD levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och har hand om avfallshantering åt mer än en halv miljon människor. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, sortera ditt avfall och tänka på vad du spolar ner i avloppet. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360
Dag Oredsson

Dag Oredsson

Presskontakt Kommunikationschef Avdelningschef Kund & Kommmunikation 040-635 03 24

Relaterade nyheter