Gå direkt till innehåll
Nu installeras den första prototypen av unikt toalettsystem, där urinen sorteras ut och torkas till växtnäring - direkt under toaletten.
Nu installeras den första prototypen av unikt toalettsystem, där urinen sorteras ut och torkas till växtnäring - direkt under toaletten.

Pressmeddelande -

Kretslopp sluts med nytt toalettsystem

På VA SYDs huvudkontor installeras nu ett innovativt toalettsystem som torkar urinen till en torr växtnäring, direkt under toaletten. Genom att sortera ut urinen kan det mesta av näringen återvinnas ur avloppet. Forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har arbetat fram det nya systemet, som ska testas i Malmö och Lund, inom projektet REWAISE.

I urinen finns cirka 75 procent av den växtnäring som lämnar hushållen via avloppet. Genom att sortera ut urinen direkt i toaletten och torka det till ett pulver istället för att späda ut det i ledningarna till avloppsreningsverket, så kan näringen gå direkt tillbaka till kretsloppet och användas för växter och odling lokalt.

−VA SYD vill vara en testbädd för innovativa lösningar, bland annat för att öka återvinningen av växtnäring. Vi ser att det finns ett stort behov av att testa nya avloppslösningar och som stor VA-aktör har vi en viktig roll att spela här, säger Helena Norlander, utredningsingenjör på VA SYD och teknisk projektledare för projektet REWAISE.

Den nya toaletten har ett unikt system som inte bara sorterar ut urinen från det övriga avloppsvattnet i toaletten, utan även torkar den till ett pulver. Urinpulvret är stabilt och lagringsbart till odlingssäsongen. Den värdefulla växtnäringen sorteras ut direkt istället för att skickas till avloppsreningsverket där en mindre del av växtnäringen kan utvinnas. Dessutom minskar både klimatpåverkan och risken för övergödning i sjöar och hav.

−Vår teknik är den första i sitt slag som omvandlar alla näringsämnen från urinen till ren, torr växtnäring. Dessutom gör vi det direkt under toaletten. Det finns inget behov av att ändra ledningarna i fastigheten, vilket gör det möjligt att installera systemet i både nya och gamla fastigheter. Steget från utveckling i vårt labb på SLU till den första implementeringen av prototypen är avgörande för att vi ska kunna skala upp vårt arbete, säger Jenna Senecal, forskare och medutvecklare av tekniken på SLU.

Den första prototypen av toalettsystemet kommer installeras på VA SYDs huvudkontor i Malmö, för test och utvärdering. Under 2021 kommer ytterligare två toaletter installeras i stadsutvecklingsområdena Brunnshög i Lund och Sege Park i Malmö. Det görs inom projektet REWAISE som har målet att använda lokala resurser på ett smartare och effektivare sätt.

Nu tar forskarna tekniken vidare genom sitt startföretag, Sanitation360, tillsammans med designföretaget EOOS Next. Forskarna fortsätter att arbeta med att utveckla systemet och torktekniken för kommersialisering.

Fakta om toalettsystemet

•Unikt nytt toalettsystem, som torkar urinen till växtnäring direkt under toaletten. Bakom systemet står forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Toaletten är en ny urinledande toalett tillverkad av Laufen.

•Den första prototypen av toalettsystem installeras i Malmö på VA SYD. Under 2021 kommer ytterligare två toalettsystem installeras i Sege Park, Malmö och Brunnshög, Lund.

•Det nya toalettsystemet extraherar vattnet från urinen och ger en torr, säker växtnäring.

•Systemet behandlar upp till 6 liter per dag (ungefär 25 till 30 toalettbesök).

•Torkning ger enklare lagring och transport av näringsämnen till lokal odling.

•Urinen utgör bara 1 % av volymen, men innehåller cirka 75 % av de näringsämnen som finns i avloppsvattnet.

Fakta om projektet REWAISE

•REWAISE står för REsilient WAter Innovataion for Smart Water Economy och pågår från 2020 till 2025.

•Projektet har fått stöd av det europeiska ramprogrammet Horisont2020 och är ett samarbete mellan 24 partners i 11 länder.

•Den svenska delen projektleds av VA SYD och arbetar med att undersöka hur vattenanvändningen kan förbättras med exempel från stadsutvecklingsprocessen i Sege Park i Malmö och Brunnshög i Lund.

•Partners i den svenska delen av projektet är Lunds kommun, Lunds universitet, Malmö stad, MKB, P-Malmö, SLU, Sweden Water Research, VA SYD och Win Water.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Inom branschen ska vi vara en av Europas modernaste och mest effektiva organisationer. Vår verksamhet är igång 24/7, har en halv miljon kunder och omsätter en miljard per år. 

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360

Relaterat innehåll