Gå direkt till innehåll
Kretsloppstävling - för förbättrad vattenkunskap i årskurs 4-6

Pressmeddelande -

Kretsloppstävling - för förbättrad vattenkunskap i årskurs 4-6

Vatten är en viktig del av vårt liv, och i Sverige tar vi ofta för givet att vi har rent och friskt vatten i vår kran. Men om vi i framtiden ska ha samma goda kvalitet på vårt vatten, så måste vi ta hand om det. Mitt Vatten* arrangerar därför en kretsloppstävling för alla elever i årskurs 4-6, i samband med Världsvattendagen den 22 mars.

Rent vatten är ingen självklarhet. Mitt Vattens tävling om kretsloppet är ett kul sätt för hur vi alla kan lära oss mer. Jag ser fram emot att få vara jurymedlem i denna viktiga och roliga skolsatsning, säger miljöminister Lena Ek, en av jurymedlemmarna i Kretsloppstävlingen 2014.

Genom att utmana alla klasser i åk 4-6 i en kretsloppstävling där de ska lära sig om vattnets kretslopp är ambitionen att nästa generation ska sätta vatten högre upp på sin agenda.

46 % av alla 18-29 åringar oroar sig aldrig för vårt vatten**, men det finns skäl för oro om vi inte på allvar börjar ta hand om vårt vatten. Därför måste vi aktualisera den här frågan hos våra unga, säger Kristina Melander, projektledare Mitt Vatten, Svenskt Vatten.

Kretsloppstävlingen 2014

www.mittvatten.se finns utbildningsmaterial och information om Kretsloppstävlingen. Alla skolor är välkomna att använda sig av utbildningsmaterialet. De klasser som skickar in en dokumentation av sitt lokala kretslopp får ett diplom som visar att de är riktiga Vatten-hjältar samtidigt som de har chans att vinna 10 000 kronor till klasskassan. Sista dagen att lämna in ett tävlingsbidrag är 28 mars 2014.

VA SYD är en del av den nationella kommunikationssatsningen ”Mitt Vatten”*, vars syfte är att skapa kunskap om rent vatten.

För mer information om Mitt Vatten eller Kretsloppstävlingen kontakta:

Kristina Melander, projektledare Mitt Vatten, Svenskt Vatten, tel: 070-240 88 47, e-post: kristina.melander@svensktvatten.se

* Mitt Vatten är en gemensam satsning av alla landets 290 vattentjänstverksamheter i Sverige. Syftet är att informera och uppmärksamma kunder om vikten av att ta hand om vårt vatten.

** Undersökning kring vattenfrågor, Novus Opinion, 2012. Webbenkät, representativt och slumpmässigt urval. 

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


VA SYD levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och har hand om avfallshantering åt mer än en halv miljon människor. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, sortera ditt avfall och tänka på vad du spolar ner i avloppet. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360