Gå direkt till innehåll
En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident där det kan finnas risker att människors uppgifter eller rättigheter inskränks.
En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident där det kan finnas risker att människors uppgifter eller rättigheter inskränks.

Pressmeddelande -

Leverantör av personalsystem utsatt för dataintrång – vilket kan drabba VA SYD

Malmö stad, som hanterar VA SYDs personalsystem, har informerat VA SYD om att det skett ett dataintrång hos en underleverantör. Dataintrånget omfattar personuppgifter som rör nuvarande och tidigare anställda och det finns risk att personuppgifter har hamnat i orätta händer. VA SYD ser mycket allvarligt på händelsen och kommer anmäla detta till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som en personuppgiftsincident. Leverantören kommer att polisanmäla händelsen.

- Det här är en oerhört allvarlig incident och VA SYD prioriterar integritetsfrågan och har valt att aktivera sin krisplan och gå upp i gult läge för att kunna prioritera resurser till ärendet. Vi följer Malmö stads utredning i ärendet, säger Elin Lund Pedersen, avdelningschef HR, IT och Juridik på VA SYD

Just nu pågår ett intensivt arbete hos leverantören och Malmö stad för att få grepp om omfattningen av intrånget. Det handlar om en testmiljö hos leverantören där stora mängder information har lagrats för att fungera som testmiljö vid utveckling och felsökning av systemet. Det har alltså inte skett något intrång i det personalsystem som finns idag och påverkar därmed inte kommande löneutbetalningar.

Vilka uppgifter berörs?

En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident där det kan finnas risker att människors uppgifter eller rättigheter inskränks. Informationen som det handlar om utgörs av alla anställda och arvoderade politiker fram till juni 2020, inklusive före detta anställda från 2008 fram till juni 2020. Informationen är av karaktären namn, personnummer, alla uppgifter om anställningsförhållandet, all frånvaro, hemadress, telefon, anhörigas kontaktuppgifter samt uppgifter om barns födelsedatum. Det handlar inte om bankuppgifter eller lösenord.

Vilka eventuella konsekvenser kan det här innebära för berörda?

  • Förlust av kontrollen över sina egna personuppgifter
  • Begränsning av rättigheter
  • Identitetsstöld eller bedrägeri
  • Ekonomisk förlust
  • Förlust av konfidentialitet när det gäller personuppgifter som omfattas av tystnadsplikt
  • Annan ekonomisk eller social nackdel

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Inom branschen ska vi vara en av Europas modernaste och mest effektiva organisationer. Vår verksamhet är igång 24/7, har en halv miljon kunder och omsätter en miljard per år. 

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360
Dag Oredsson

Dag Oredsson

Presskontakt Kommunikationschef Avdelningschef Kund & Kommmunikation 040-635 03 24