Gå direkt till innehåll
Malmö och Burlöv når matavfallsmålet

Pressmeddelande -

Malmö och Burlöv når matavfallsmålet

Vi samlar nu in 40 procent av allt matavfall i Malmö och Burlöv och vi tackar alla Malmö- och Burlövsbor för deras engagemang.

Det är fantastiskt roligt att vi når målet enligt tidplanen, säger projektledare Ingela Morfeldt, VA SYD. Insamlingssiffrorna har ökat i en jämn takt ända sedan vi startade med obligatorisk insamling våren 2012. Kundundersökningar visar att 8 av 10 Malmö- och Burlövsbor är positiva till att sortera ut sitt matavfall. Att sortera ut matavfall är ett enkelt sätt att göra en insats för miljön, fortsätter hon.

Just nu kan 93 % av villahushållen, 87 % av flerfamiljshusen och 60 % av verksamheterna sortera ut sitt matavfall.

Men ansträngningarna slutar inte här. VA SYD fortsätter att bearbeta de villor, flerfamiljsfastigheter och verksamheter som återstår. Informationsaktiviteterna fortlöper för att försöka få med dem som ännu inte har börjat sortera, så att vi kan öka insamlingen ännu mer.

Fakta

  • Genom att sortera ut ditt matavfall, bidrar du till en minskad klimatpåverkan.
  • Matavfallet behandlas på förbehandlingsanläggningen på Sysav. Slurryn - den flytande massa som man gör biogas av – körs med lastbil till biogasanläggningen i Kristianstad.
  • Allt insamlat matavfall omvandlas till biogas och biogödsel.
  • Tar vi till vara allt matavfall och avloppsslam kan alla Malmös lokalbussar drivas med klimatsmart biogas.
  • Vi får samtidigt stora mängder biogödsel som kan användas i jordbruket, vilket gör att man kan minska produktionen av handelsgödsel.
  • När kampanjen startade 2012 samlade vi in 12 % av matavfallet i Malmö och Burlöv, nu samlar vi 40 %.
  • Det nationella insamlingsmålet ligger på 50 % insamlat matavfall till 2018.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


VA SYD levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och har hand om avfallshantering åt mer än en halv miljon människor. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, sortera ditt avfall och tänka på vad du spolar ner i avloppet. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360