Gå direkt till innehåll
Planerad sträckning för en avloppstunnel i Malmö. Tunneln byggs på ett betydande djup, vilket underlättar stadens tillväxt, och med en lutning som gör att vattnet av sin egen kraft kommer till avloppsreningsverket.
Planerad sträckning för en avloppstunnel i Malmö. Tunneln byggs på ett betydande djup, vilket underlättar stadens tillväxt, och med en lutning som gör att vattnet av sin egen kraft kommer till avloppsreningsverket.

Pressmeddelande -

​Avloppstunnel bästa alternativet för Malmö visar utredning

VA SYDs fördjupade utredningsarbete angående Malmös framtida avloppslösning är klart och visar att en avloppstunnel ger mest samhällsnytta. Slutsatsen läggs fram i den rapport som nu lämnas vidare till Malmö kommunstyrelse för beslut.

2016 gav Malmö kommunstyrelse VA SYD uppdraget att fördjupa utredningen kring Malmös framtida transportsystem av avloppsvatten, från centrala Malmö till Sjölunda avloppsreningsverk. Avloppssystemet i centrala Malmö började byggas för 100 år sedan och behöver ersättas för att klara framtidens utmaningar med ökad befolkning, klimatförändringar och tuffa miljömål för Malmös vattenmiljö.

̶  Med en tunnel blir det mindre störningar för Malmöborna. Färre läckor, trafikavstängningar, föroreningar i kanalerna och lokala översvämningar. Det är inte bara det mest ekonomiska och miljömässigt fördelaktiga alternativet. Det visar sig även vara det långsiktigt mest samhällsnyttiga alternativet och ger många möjligheter för stadens utveckling, säger Ulf Nyberg, som leder VA SYDs satsning "Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne". 

Två oberoende studier har genomförts. En angående byggnation av ett nytt tryckavloppssystem (som idag, där pumpstationer pumpar vidare vattnet) och en utredning av lösningen med en avloppstunnel under Malmö, där ett viktigt steg var provborrningarna som utfördes under vintern 2016/2017. De två alternativen har analyserats utifrån byggbarhet, utformning, byggtid, kostnader och risker under byggfasen. Därefter har en oberoende kostnads- och nyttoanalys gjorts för att värdera vilka positiva samhällseffekter Malmö stad kan få genom de två alternativen.

I onsdags, den 17 oktober, fick alternativet med tunneln ett ja från VA SYDs förbundsstyrelse. Nästa instans är Malmö kommunstyrelse.

̶  Vi har haft chansen att längs vägen kommentera och öka tydligheten, så ärendet gick snabbt igenom. En avloppstunnel ökar möjligheten för Malmö att nå sina tuffa mål för vattenmiljön och en hållbar stadsutveckling. Malmö satsar och bygger ovan jord och det är nödvändigt att staden även investerar under jord, säger Carina Svensson, ordförande i VA SYDs förbundsstyrelse.

I jämförelsen av de båda alternativen är det tydligt att tunneln ger positiva samhällseffekter som alternativet inte kan ge i samma utsträckning: 

  • Ett robust avloppssystem som håller 100 år och möter befolkningsökningen.
  • Mycket mindre trafikstörningar vid byggnation och framtida underhåll.
  • Kraftigt minskad miljöbelastning.
  • Bättre förutsättningar för stadsutveckling eftersom tunneln byggs på ett betydande djup.
  • Minskade kostnader för ett nytt avloppsreningsverk på Sjölunda. Tunneln har en magasinerande funktion som avlastar reningsverket.
  • Minskad risk för källaröversvämningar lokalt, nära Malmös kanaler främst.

Bakgrund
Malmös nuvarande centrala tryckavloppssystem, från Tekniska museet till norra hamnen och Sjölunda avloppsreningsverk, började byggas för 100 år sedan. 90 procent av Malmös avloppsvatten sammanförs på denna sträcka. Systemet kom från början till för att pumpa bort avloppsvatten från staden till havet. Det utformades för att ta hand om en mindre stad och några krav på rening fanns inte. Sedan dess har systemet byggts ut i omgångar under lång tid utifrån olika villkor. Systemet varierar i ålder, funktion och kvalitet och har flera brister, såsom föroreningar i kanalerna genom återkommande utsläpp av orenat avloppsvatten, risk för lokala källaröversvämningar, tidvis ineffektiv rening och störningar för trafik och stadsutveckling på grund av avstängningar för drift och underhåll. Det är inte heller anpassat efter dagens och morgondagens starka befolkningstillväxt i Malmö samt hårdare miljökrav från myndigheter.


Fakta Malmö avloppstunnel
Teknisk lösning: Borras på samma sätt som Citytunneln, 20 till 30 meters djup. Avloppsvattnet ska rinna av egen tyngd till Sjölunda avloppsreningsverk.
Beräknad byggtid: Totalt 7 år. Projektet föreslås starta 2026 för att inte krocka med investeringar som behöver prioriteras till det nya avloppsreningsverket i Sjölunda.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


VA SYD levererar friskt dricksvatten, hanterar dagvatten, renar avloppsvatten och tar hand om hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, tänka på vad du spolar ner i avloppet och sortera dina sopor. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360

Relaterat innehåll