Gå direkt till innehåll
Malmös bussar rullar snart på ditt matavfall

Pressmeddelande -

Malmös bussar rullar snart på ditt matavfall

VA SYD och Malmö stad kör under vecka 5 och 6 en ”Tack för maten”-kampanj på Malmös bussar, på stortavlor, på digitala ljustavlor på Malmömässan och med annonser i tidningarna Metro och City.

”Genom Tack för maten-kampanjen på stadsbussar och stortavlor ökar vi medvetenheten om att i Malmö samlar vi in matavfall. Malmö är den första storstaden som inför obligatorisk matavfallssortering”, säger Ingela Morfeldt, projektledare på VA SYD. ”Vi vill att Malmöborna ska förstå kopplingen mellan matavfall och biogas som miljövänligt fordonsbränsle och att vi samtidigt gör en insats för miljön när vi sorterar ut matavfallet”.

Den obligatoriska insamlingen av matavfall startade förra året i Malmö och nu drar stadsdel efter stadsdel igång. Husie i Malmö har redan börjat. Nästa stadsdel på tur är Limhamn-Bunkeflo som startar i slutet av februari. Under 2015 kommer alla stadsdelar att vara igång. Insamlingen gäller alla flerfamiljsfastigheter, villor och verksamheter.

Målsättningen för kampanjen är att vi ska öka insamlingen av matavfall i Malmö. Det slängs över 30 000 ton matavfall i Malmö varje år. I november 2012 samlade vi in 16 procent. Målet är att 40 procent av matavfallet ska tas om hand innan 2015.

Budskap

Den här bussen rullar snart på ditt matavfall!
Ditt bananskal blir biogas – för en renare stadsmiljö.
Tack för maten!

Fakta

  • Allt insamlat matavfall omvandlas till biogas och biogödsel.
  • Matavfallet behandlas på förbehandlingsanläggningen på Sysav. Fram till den nya biogasanläggningen, som Sysav planerar att bygga i Malmö, är klar, kommer lastbilar att köra slurryn – den flytande massa som man gör biogas av – till biogasanläggningen i Kristianstad.
  • Biogas är en gas som bildas genom nedbrytning av matavfall, avloppsslam, gödsel, lantbruksgrödor eller genom förgasning av biomassa.
  • Biogasen (rågasen) innehåller cirka två tredjedelar metan och en tredjedel koldioxid. När man använder biogasen som fordonsbränsle förädlas den så att metanhalten blir 97 procent.
  • Alla Malmös stadsbussar är gasdrivna och körs på en blandning av biogas och naturgas. Gasen ska ha ett minimum om 50 % biogas och resten naturgas. Skånetrafiken har som mål att stadsbussarna ska gå på 100% biogas 2015.

Läs mer om matavfall och turordningen för stadsdelarna på www.vasyd.se/matavfall

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


VA SYD levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och har hand om avfallshantering åt mer än en halv miljon människor. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, sortera dina sopor och tänka på vad du spolar ner i avloppet. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Malmös miljömål säger att hela Malmö ska försörjas med förnybar energi 2030, den kanske allra största utmaningen för att nå det målet är just fordonssektorn, därför är biogas som produceras från matavfall extra intressant. Malmö stads deltagande i "Tack för maten"-kampanjen delfinansieras genom EU:s LIFE-program BIOGASSYS.

 

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360