Gå direkt till innehåll
Minska matsvinnet

Pressmeddelande -

Minska matsvinnet

Minska matsvinnet!
Under vecka 48, den 24-28 november delar VA SYD ut doggy bags på Malmö Centralstation till besökare och restauranger. Kampanjen "Ät upp maten" vill öka medvetenheten kring matsvinn och ändra inställningen till doggy bags.

- VA SYD och Malmö stad jobbar för att minska matsvinnet. Genom kampanjen "Ät upp maten" vill vi att alla ska fundera på hur mycket mat vi slänger i onödan, säger utvecklingsingenjör Savita Upadhyaya, VA SYD. Dessutom vill vi ändra attityden till doggy bagen hos både matgäster och restauranger, så vi erbjuder vi alla gäster och restauranger våra doggy bags.

Lagad mat är resultatet av många människors arbete och jordens resurser. Vår kampanj vill
uppmärksamma den värdefulla maten som slängs. Svinnet som ändå uppstår kan sorteras som matavfall och omvandlas till biogas som miljösmart fordonsbränsle.

Under vecka 48 genomförs på många platser i Europa-kampanjen "Europa minskar avfallet". Det är ett EU-initiativ som genom olika aktiviteter och insatser vill uppmärksamma och minska sopmängderna i Europa. Att förebygga uppkomsten av avfall är det visionära målet inom EU. "Ät upp maten" är VA SYDs och Malmö stads kampanjbidrag till "Europa Minskar Avfallet".

Fakta om matsvinn

Med matsvinn menas de livsmedel som slängs men hade kunnat konsumeras om de hanterats annorlunda.

Varje år slängs cirka drygt en miljon ton mat i Sverige. Cirka 12 % eller 127 000 ton kommer från restauranger. 62 procent utgjordes av onödigt matavfall, så kallat matsvinn, och 38 procent utgjordes av oundvikligt matavfall som till exempel kaffesump och potatisskal.

Av de uppkomna matavfallsmängderna från restaurangerna utgjorde kött den enskilt största livsmedelskategorin med 40 procent följt av 37 procent främst bestående av pasta, ris och potatis samt frukt och grönsaker med 12 procent. Bröd och mejeriprodukter utgjorde 5 respektive 3 procent av matavfallsmängderna.

(Källa: SMED 2013 Svenska MiljöEmissionsData)

Fakta om doggy bagen
Doggy bagen är från början en amerikansk företeelse. I USA är det självklart att erbjuda restauranggästen att ta matresterna med sig hem i en doggy bag. Resterna kan bli lunch
eller en ny middag tillsammans med andra rester. Det viktiga är att maten blir uppäten.

Åtta av tio svenskar ber aldrig att få ta med sig maten från sin tallrik hem. Nästan hälften av svenskarna tycker det är pinsamt att fråga efter doggy bag.

Restaurangerna är däremot positiva.Tre av fyra restauranger är positiva till att gäster ber om doggy bag, och över hälften kan tänka sig att vara mer aktiva och fråga gästerna om de vill ha med den överblivna maten.
(Källa: Enkät genomförd av Konsumentföreningen Stockholm).

Tävla och vinn en middag för två.
Fotografera dig själv med dina matrester och doggy bagen. Lägg upp bilden på Instagram och märk den med hashtaggen #ätuppmaten. Du kan vinna en restaurangmiddag för två på restaurang Bistro Royal i den gamla kungliga väntsalen på Malmö Centralstation. Tänk på att ditt Instagram-konto måste vara öppet för alla för att vi ska kunna ta del av din bild. Sista tävlingsdatum är 30 november.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


VA SYD levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och har hand om avfallshantering åt mer än en halv miljon människor. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, sortera ditt avfall och tänka på vad du spolar ner i avloppet. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360
Dag Oredsson

Dag Oredsson

Presskontakt Kommunikationschef Avdelningschef Kund & Kommmunikation 040-635 03 24