Gå direkt till innehåll
Nödvattentankar på väg ut i Eslöv med omnejd

Pressmeddelande -

Nödvattentankar på väg ut i Eslöv med omnejd

Nu arbetar vi intensivt i vår anläggning för att åtgärda problemet och samtidigt planerar vi för att sätta ut nödvattentankar i Eslöv med omnejd. Dock försvåras detta arbete av kylan, då utsatt vatten riskerar att frysa, vilket innebär att kompletterande isolerande utrustning krävs. 

Nödvattentankar kommer att finnas på följande platser cirka klockan 19 - se kartlänk

Vi uppmanar dock till mycket sparsam användning av nödvattnet i nuläget.

Problemet uppkom i natt på grund av att strömavbrottet orsakade en kraftig översvämning i vår anläggning som förser Eslövsborna med dricksvatten. VA SYD har arbetat med att åtgärda problemet på Lapplandsvägen i Eslöv sedan kl 03.00 i natt. Vi har en förhoppning om att få tillbaka vattenleveransen inom det närmaste dygnet.

Tänk på följande när vattnet kommer tillbaka:

  • Använd vattnet sparsamt då vi inte kommer ha full pumpkapacitet för att få ut dricksvattnet de närmaste dagarna.
  • Vi rekommenderar dig att koka det vatten du ska förtära då vi inte kan garantera tjänligt dricksvatten på grund av att ledningsnätet har varit utan vatten.

Hur länge ska du agera enligt ovanstående?

Det kommer ta några dagar innan vi har åter full pumpkapacitet i ledningarna. Kokrekommendationen gäller tills vidare. Så snart vi fått klartecken att dricksvattnet inte behöver kokas kommer vi att gå ut med information om detta, all uppdaterad information ges på vasyd.se.

En kokrekommendation innebär att du ska koka upp det till 100C, innan du dricker eller förtär det. För övrigt kan du använda vattnet som vanligt.

Rekommendationer vid kokning av vatten:

http://www.vasyd.se/Artiklar/Dricksvatten/Kokning-av-vatten

Vilket område gäller det?

Eslöv med omnejd. Se kartlänk.

När ges nästa information om kokrekommendationen?

Det tar två dygn för att få bekräftat svar på analyser av dricksvatten, tidigast på måndag morgon har vi besked om kokrekommendationen fortsätter gälla.

Provtagningar på dricksvatten (länk)

http://www.vasyd.se/Artiklar/Dricksvatten/Provtagningar-pa-dricksvatten

All uppdaterad information ges på vasyd.se

Om du är orolig för din hälsa, kontakta 1177 för rådgivning

Frågor och svar om nödvattentankar:

Vad är nödvatten?

Om en händelse inträffar, som gör att vattenledningsnätet inte kan användas, behöver dricksvatten distribueras på något annat sätt. Detta dricksvatten kallas nödvatten och distribueras framförallt genom att nödvattentankar sätts ut på lämpliga platser. 

Hur går utsättningen av nödvattentankar till?

Vid nödvattenförsörjning sätter VA SYD ut dricksvattentankar på förutbestämda platser. Dessa nödvattentankar fylls sedan på med lämpligt intervall. Observera att varje invånare får själv, med ett eget kärl, hämta sitt dricksvatten från nödvattentanken.

Vad händer med till exempel vårdboenden och andra extra känsliga kunder? 

Känsliga kunder, exempelvis vårdboenden, prioriteras i en nödvattensituation. Vi hänvisar till Eslövs kommun 0413-62 000.

Ämnen

Regions


VA SYD levererar friskt dricksvatten, hanterar dagvatten, renar avloppsvatten och tar hand om hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, tänka på vad du spolar ner i avloppet och sortera dina sopor. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360
Dag Oredsson

Dag Oredsson

Presskontakt Kommunikationschef Avdelningschef Kund & Kommmunikation 040-635 03 24

Relaterade nyheter