Gå direkt till innehåll
Nu blir Hyllie vattenpark en park med vatten

Pressmeddelande -

Nu blir Hyllie vattenpark en park med vatten

Nu ska det ske, Hyllie vattenpark blir en vattenpark och i parken byggs det ett Hållbarhetshus. I parken vid Hyllie vattentorn anlägger Malmö stad och VA SYD tillsammans vattenpedagogiska punkter. Hit ska skolbarn från hela Malmö kunna komma och lära sig om vatten. Även i Hållbarhetshuset, som VA SYD bygger, kan skolklasser och andra intresserade lära sig mer om vatten men här även om miljön och hållbarhet i stort.

Pressen hälsas välkomna tisdagen den 8 april klockan 12.00 – 12.30 till byggarbetsplatsen vid Hyllie vattentorn. Här blir en kort vattenceremoni och då även sakkunniga finns på plats.

Ola Melin, Malmö stads stadsträdgårdsmästare hälsar välkommen.
Emmanuel Morfiadakis, VA SYDs förbundsstyrelse, och Milan Obradovic, Tekniska nämnden, håller korta tal före vattenceremonin.

Hållbarhetshuset
Ett attraktivt kunskaps- och besökscentrum med fokus på hållbart samhälle. Huset ska innehålla pedagogisk verksamhet som på ett inspirerande och interaktivt sätt förmedlar kunskap till besökare i alla åldrar om vattnets kretslopp och miljön i stort.

Här kommer att finnas en stor rundad filmskärm där besökarna kommer att få se filmer som berör och stämmer till eftertanke. Och givetvis byggs huset med miljövänligt material, grönt tak, solceller och smarta elnät - så att man enkelt kan förklara hur det nya klimatsmarta Hyllie fungerar. Invigning planeras till hösten 2014.

Hyllie vattenpark
Den rekreativa parken med träd och grönska är redan anlagd. En del av betongmurarna är dekorerade med mosaik som skolelever från Holma och Kroksbäck har gjort tillsammans med två konstnärer. Cirka 100 rosablommande körsbärsträd, som är skänkta av Malmöbor, finns här i den så kallade Generationsskogen.  De vattenpedagogiska inslagen som nu anläggs blir av experimentell art, inget badland men en vattenverkstad.  Invigning beräknas bli våren 2015.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


VA SYD levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och har hand om avfallshantering åt mer än en halv miljon människor. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, sortera ditt avfall och tänka på vad du spolar ner i avloppet. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360

Relaterat innehåll