Gå direkt till innehåll
Den nya inloppsbyggnaden på Sjölunda avloppsreningsverk, Malmö. Där sker den första grova reningen av avloppsvattnet.
Den nya inloppsbyggnaden på Sjölunda avloppsreningsverk, Malmö. Där sker den första grova reningen av avloppsvattnet.

Pressmeddelande -

​Nu blir Malmös avloppsvatten renare

Nu är ett nytt inlopp till Sjölunda avloppsreningsverk på plats. Det innebär en bättre vattenmiljö och en säkrare avloppsvattenrening som bättre klarar klimatförändringar, hårdare miljökrav och en ökande befolkning.

Sjölunda avloppsreningsverk utanför Malmö är ett av Sveriges största reningsverk och hanterar avloppsvatten från merparten av Malmö, Burlöv, delar av Lomma, Staffanstorp och Svedala. Den nya inloppsbyggnaden är det första stoppet för avloppsvattnet när det kommer till reningsverket.

Det nya inloppet ger större kapacitet som ger en säkrare anläggning och minskar så kallade bräddningar från Sjölunda. Bräddningar är en säkerhetsfunktion som tillfälligt släpper ut orenat avloppsvatten när reningsverk eller ledningar är överbelastade, till exempel vid stora regn.

– Med det nya inloppet får Sjölunda en mycket bättre första rening av avloppsvattnet och vi släpper ett ännu renare vatten tillbaka till havet. Inloppet ger också många positiva effekter för den följande reningen som säkrare drift, ökad energieffektivitet och förbättrad arbetsmiljö, säger Ylva Eriksson, platschef på Sjölunda avloppsreningsverk.

Vid inloppsbyggnaden sker den första grova reningen av avloppsvattnet. Det tidigare inloppet byggdes ursprungligen på 1960-talet och höll inte längre för dagens behov. Det nya rensgallret kan hantera mer avloppsvatten än tidigare, fånga mer skräp och fler partiklar – allt som är två millimeter och större.

Planeringen och arbetet med att bygga det nya inloppet har pågått sedan 2011. Att bygga nya delar i ett avloppsreningsverk innebär många utmaningar. Det går till exempel inte att stänga av inkommande avloppsvatten under tiden man bygger. Avloppsreningen måste fungera som vanligt, varje dag, dygnet runt. Det kräver noggrann planering och många säkerhetsåtgärder eftersom konsekvenserna är så stora om något skulle gå fel.

–Vi behöver ett toppmodernt avloppsreningsverk, som klarar utmaningarna med fler intensiva regn i ett förändrat klimat och hårdare reningskrav. När städerna växer måste också ledningar och avloppsreningsverk hänga med för att klara av att ta emot avloppsvatten från fler människor. Detta är ett första steg av flera för att möta behoven och skapa en hållbar lösning för framtiden, säger Ylva Eriksson.

Fakta om Sjölunda avloppsreningsverk och nya inloppet

  • Sjölunda avloppsreningsverk är ett av Sveriges största verk och togs i drift 1963. Sjölunda tar emot avloppsvatten från cirka 300 000 människor från 5 kommuner.
  • Det nya inloppet har kapacitet att ta emot 10 000 liter per sekund mot tidigare 6 000 liter per sekund.
  • Inloppsbyggnaden är cirka 3000 m² med solceller och gröna tak. I byggnaden finns utrustning för mekanisk rening av avloppsvattnet med rensgaller och sandfång samt transportutrustning för hantering av rens och sand. Det finns även cirka 400 m² kontorsyta i byggnaden.
  • Den nya inloppsbyggnaden tillsammans med maskinell utrustning har kostat cirka 200 miljoner kronor.
  • De runda sandfången är en kompakt lösning för att hantera sandavskiljningen från det inkommande vattnet. Tekniken är ovanlig och storleken extrem för Sverige. Anläggningen har fyra sandfång med en kapacitet på vardera 3000 liter per sekund.
  • 2019 kom det in 740 000 kilo skräp med avloppsvattnet till Sjölunda avloppsreningsverk. Skräpet, som kallas rens, skiljs av från avloppsvattnet. Skräpet är en blandning av bajs, toalettpapper men också annat som fulspolas i toaletten, som våtservetter, tops, snus, tamponger, hushållspapper och mycket annat.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Inom branschen ska vi vara en av Europas modernaste och mest effektiva organisationer. Vår verksamhet är igång 24/7, har en halv miljon kunder och omsätter en miljard per år. 

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360

Relaterat innehåll