Gå direkt till innehåll
Nu får eslövsborna dricksvatten från två håll

Pressmeddelande -

Nu får eslövsborna dricksvatten från två håll

Med en ny tryckstegringsstation i Örtofta har VA SYD gjort ytterligare en åtgärd för att säkra Eslövs dricksvattenförsörjning. 50 liter vatten per sekund matas nu till Eslöv söderifrån, som ett komplement till den tidigare enda dricksvattenledningen från norr.

- Det är ett omfattande arbete vi gör för att säkra dricksvattnet till Eslöv för framtiden. Med dubbel dricksvattenmatning till Eslövs centralort blir vattenförsörjningen mindre sårbar vid eventuella vattenläckor eller arbete på ledningarna, säger Joel Olthed, dricksvattenchef på VA SYD.

Den nya tryckstegringsstationen i Örtofta är den senaste i raden av investeringar som görs för att Eslöv ska få en säkrare dricksvattenförsörjning. 2012 startade det omfattande arbetet och helhetsgreppet med att göra dricksvattenförsörjningen till Eslöv robustare. Tidigare har bland annat en ny ledning byggts av Sydvatten och den befintliga tryckstegringsstationen på Lapplandsvägen har moderniserats.

- Den nya tryckstegringsstationen hjälper till att höja trycket i ledningarna så att vattnet når kranarna i Eslöv med rätt tryck. Örtofta ligger geografiskt lägre än Eslöv och därför behöver trycket höjas för att vattnet ska nå Eslövs tätort, säger Ole Djurslev, som är projektledare för arbetet med Örtofta tryckstegringsstation på VA SYD.

Andra åtgärder som ökar kapaciteten ytterligare är bland annat bygget av en tryckstegringsstation i Ellinge. När dessa arbeten är utförda har Eslöv fått en upprustning och förstärkning av dricksvattenmatningen som säkerställer en väl fungerande leverans av vatten till Eslöv de närmsta 30 åren.

Ämnen

Regioner


VA SYD levererar friskt dricksvatten, hanterar dagvatten, renar avloppsvatten och tar hand om hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, tänka på vad du spolar ner i avloppet och sortera dina sopor. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360

Relaterat material