Gå direkt till innehåll
Nu kan boende i Flyinge, Gårdstånga, Hammarlunda, Holmby, Billinge och Stockamöllan och övriga berörda använda sitt dricksvatten som vanligt igen

Pressmeddelande -

Nu kan boende i Flyinge, Gårdstånga, Hammarlunda, Holmby, Billinge och Stockamöllan och övriga berörda använda sitt dricksvatten som vanligt igen

Provsvaren från gårdagens provtagning har nu kommit och de bekräftar tidigare prov vilket innebär att VA SYD nu häver tidigare rekommendationer om att koka vattnet. Det innebär att det går bra att använda dricksvattnet som vanligt igen.

På grund av effekterna från strömavbrottet kommer nu VA SYD tidigarelägga inkopplingen av den nya dricksvattenledningen från Södra Sandby till Flyinge vattenverk. Under inkopplingsarbetet måste dock dricksvattnet stängas av för boende i Flyinge, Gårdstånga, Hammarlunda och Holmby. 

Inkopplingsarbetet är planerat till onsdag den 6 november klockan 20.00 till torsdag 7 november klockan 04.00. Mer information kring detta arbete kommer att skickas ut till boende i berörda orter.

 


Ämnen

Taggar

Regioner


VA SYD levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och har hand om avfallshantering åt mer än en halv miljon människor. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, sortera ditt avfall och tänka på vad du spolar ner i avloppet. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360
Dag Oredsson

Dag Oredsson

Presskontakt Kommunikationschef Avdelningschef Kund & Kommmunikation 040-635 03 24