Gå direkt till innehåll
Nu kan Lundaborna och övriga berörda använda sitt vatten som vanligt igen

Pressmeddelande -

Nu kan Lundaborna och övriga berörda använda sitt vatten som vanligt igen

De nya preliminära provsvaren från gårdagens provtagning har nu kommit och de bekräftar att det inte finns koliforma bakterier i dricksvattnet i Lundaområdet och att dricksvattnet därmed är tjänligt. Detta, i kombination med de åtgärder som vidtagits i form av spolning och rengöring, gör att Miljöförvaltningen i Lund och VA SYD nu häver tidigare rekommendationer om att koka vattnet. Det innebär att det går bra att använda dricksvattnet som vanligt igen.

Dock kommer spolningen av ledningsnätet att fortgå men trappas ner successivt så att det inte uppstår störningar i nätet på grund av kraftiga flödesförändringar. VA SYD kommer att fortsätta ta fler prover än normalt för att kontrollera kvaliten på dricksvattnet.

Huvudvattenledningen är fortfarande bortkopplad och är troligen den huvudsakliga källan till problemet. Arbete pågår med att säkerställa detta.

Våra laboratorieingenjörer har nu lyckats typbestämma den koliforma bakterie som funnits i dricksvattnet. Denna bakterie har funnits vara Rahnella aquatilis, som tillhör familjen Enterobacteriaceae. Bakterien förekommer i sötvatten och jord men är sällsynt. Bakterien är i vissa fall patogen (sjukdomsalstrande). VA SYD kunde redan inledningsvis konstatera att det inte handlade om E. coli (Escherichia coli).

Första gången provresultaten visade att det inte längre fanns koliforma bakterier i dricksvattnet var fredag 12/4. Dessa prover var tagna 10/4. Att de koliforma bakterierna inte längre finns i dricksvatten kunde konfirmeras via provresultat 13/4 och 14/4.

VA SYDs Kundservice och Miljöförvaltningen i Lund kommer att ha öppet för frågor under söndagskvällen mellan 17:00-21:00.

VA SYDs Kundservice tfn: 040-635 10 00

Miljöförvaltningen i Lund tfn: 046-35 54 88 eller 046-35 54 90.

 

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


VA SYD levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och har hand om avfallshantering åt mer än en halv miljon människor. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, sortera dina sopor och tänka på vad du spolar ner i avloppet. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360
Dag Oredsson

Dag Oredsson

Presskontakt Kommunikationschef Avdelningschef Kund & Kommmunikation 040-635 03 24