Gå direkt till innehåll
Ny fiskdöd i Källby dammar

Pressmeddelande -

Ny fiskdöd i Källby dammar

Döda fiskar har återigen hittats i två av Källby avloppsreningsverks dammar. Skälet till fiskdöden är troligtvis en kombination av värmeböljan och ett utsläpp av slam i samband med kraftigt regn.

På Källby avloppsreningsverk finns ett dammsystem som utgör den sista delen av reningsprocessen. På måndagen den 13/8 hittade VA SYDs personal cirka 400-500 döda fiskar i två av de sex dammarna.

Värmeböljan har orsakat onormalt hög tillväxt av alger och låga syrehalter i dammarna. Enligt en fiskexpert, som kallats in av VA SYD, innebär den onormalt höga vattentemperaturen i de grunda dammarna en stor risk för fiskdöd även vid normala förhållanden.

- Vi har aldrig tidigare sett så mycket växtlighet i dammarna som i sommar och vi tror att den kraftiga ökningen har bidragit till syrebrist i vattnet. Detta tillsammans med stora mängder regn och utsläpp av slam är en mycket olycklig kombination för fiskarna. säger Andreas Lagerblad, avdelningschef för avloppsvattenavdelningen på VA SYD.

Under reningsprocessen vid avloppsreningsverken bildas slam som rötas och ger biogas och rötslam, som är en viktig restprodukt. Slammet innehåller stora mängder biologiskt nedbrytbart material och växtnäringsämnen.

Under våren och sommaren har Källby avloppsreningsverk haft en nedsatt kapacitet att hantera slam på grund av ombyggnad av en rötkammare. Med start den 10/8 skedde ett par kraftiga skyfall och flödet genom reningsverket ökade markant, vilket gjorde att en del av slammet, så kallat bioslam, följde med vattnet ut i dammarna.

Vad gör VA SYD nu?

VA SYD följer situationen genom utökade mätningar och har rapporterat händelsen till miljöförvaltningen i Lund. En annan viktig åtgärd är att snabbt öka kapaciteten av slamhanteringen och rötkamrarna beräknas att vara i full drift i början av september. De döda fiskarna tas bort efter hand.

- Syrehalt och utsläppsvärden från vårt utgående flöde till Höje å har hittills varit normala. Slammet som släppts ut till dammarna kommer till största delen att sjunka till botten och bör därmed inte heller nå Höje å. Risken finns dock, även om den är liten, därför följer vi noga upp händelsen med utökad provtagning, säger Andreas Lagerblad, avdelningschef för avloppsvattenavdelningen.


Faktaruta om Källby dammar

På Källby avloppsreningsverk finns ett stort dammsystem som utgör den sista delen av reningsprocessen. Dammarna är också ett uppskattat rekreationsområde med ett rikt fågelliv. 2013-2014 tömdes dammarna för att fiska upp de stora karpar som fanns i dammarna, eftersom de orsakade kraftig algblomning och utsläpp av fosfor till Höje å. Det är inte positivt för vattenkvaliteten och den biologiska mångfalden att det finns så mycket fisk i dammarna, men det går inte att förhindra att mört och andra fiskar som normalt finns i Höje å kommer in i dammarna och växer till där. Däremot är det förbjudet att sätta in fisk i dammarna och att fiska i dem.

Faktaruta om slam

Under reningsprocessen vid avloppsreningsverken bildas slam som rötas och ger biogas och rötslam, som är en viktig restprodukt. Slammet innehåller stora mängder biologiskt nedbrytbart material och växtnäringsämnen. Det rötade avloppsslammet från Källby är certifierat enligt REVAQ, ett certifieringssystem för avloppsslam.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


VA SYD levererar friskt dricksvatten, hanterar dagvatten, renar avloppsvatten och tar hand om hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, tänka på vad du spolar ner i avloppet och sortera dina sopor. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360

Relaterat material