Följ VA SYD

Ny nödvattenplan för Lunds kommun

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2012 10:58 CEST

Nödvatten, i form av tankar med dricksvatten, kan behöva placeras ut i händelse av dricksvattenkris. VA SYD har tillsammans med säkerhetssamordnarna i Lunds kommun tagit fram en nödvattenplan för kommunen. Planen är en del av VA SYDs och Lunds kommuns gemensamma förberedande arbete i händelse av en kris.

Nödvattenplanen för Lunds kommun är den första som VA SYD tar fram. Denna kommer att följas av nödvattenplaner för Burlövs och Eslövs kommuner och för Malmö stad.

Mer information om nödvatten hittar ni i bifogad pdf.

Kontakta gärna Josefin Barup eller Anna Järvegren Meijer för mer information.  

 
Barup, Josefin (tillgänglig på telefon v. 27 - 28, v. 31 - 32 via e-post samt på telefon v. 33 - 34)
Säkerhetssamordnare
Tel: 040-635 04 20
josefin.barup@vasyd.se

Järvegren Meijer, Anna (tillgänglig via e-post och telefon v. 27 - 30)
Utredningsingenjör
Tel: 040-635 01 08
anna.jarvegrenmeijer@vasyd.se

VA SYD levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och har hand om avfallshantering åt mer än en halv miljon människor. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, sortera dina sopor och tänka på vad du spolar ner i avloppet. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Bifogade filer

PDF-dokument