Gå direkt till innehåll
Fyrfackskärl för källsortering av förpackningar, tidningar och matavfall
Fyrfackskärl för källsortering av förpackningar, tidningar och matavfall

Pressmeddelande -

Ny taxa för fyrfackskärl i Malmö och Burlöv

Avfallstaxan för 2019 i Malmö och Burlöv är nu beslutad i de båda kommunerna.

Störst förändring blir det för villaägarna i samband med övergången till fyrfackskärl. Taxan för villahushåll blir totalt 1950 kronor per år för standardabonnemanget med två fyrfackskärl och tillhörande elektronikbox.

- Med två fyrfackskärl på sin egen tomt kan villahushållet sortera allt förpackningsmaterial, tidningar och matavfall och slipper att köra iväg till återvinningsstationen eller återvinningscentralen för att lämna till återvinning. Det är en bekväm och smidig lösning, säger Annika Sevrell, avdelningschef på avfallsavdelningen på VA SYD.

Systemet finns redan i 20 skånska kommuner som till exempel Lomma, Lund, Svedala, Trelleborg och Helsingborg. Under 2019 kommer 75 procent av de skånska kommunerna att ha sortering i fyrfackskärl för villakunder.

Undersökningar gjorda i andra kommuner visar att källsorteringen ökar med cirka 50 % när de har infört fyrfackskärl. Bytet till fyrfackskärl kommer att genomföras från maj till november 2019 och alla villahushåll kommer att få mer detaljerad information via brev under hösten.

Efter införandet kan villahushållen sortera allt förpackningsmaterial som plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar, färgat och ofärgat glas, tidningar, matavfall och det finns ett fack för den vanliga soppåsen för det hushållsavfall som inte går att sortera och återvinna. Det kommer också att finnas en elektronikbox med fack för lampor, batterier och småelektronik som villaägaren hänger på kärlet när det är dags för tömning.

- Det blir en relativt stor prishöjning för de flesta villaägare, men fortfarande ligger taxorna i Malmö och Burlöv lågt jämfört med andra kommuner som har infört fyrfackskärl, kanske till och med lägst i landet, säger Annika Sevrell.

Fakta

  • 82 procent av VA SYDs kunder år positiva till att kunna källsortera och bli av med sitt avfall på sin egen tomt enligt VA SYDs kundundersökning 2017.
  • Som konsument är man ansvarig att sortera både förpackningar och tidningar enligt lag.

Ämnen

Kategorier

Regioner


VA SYD levererar friskt dricksvatten, hanterar dagvatten, renar avloppsvatten och tar hand om hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, tänka på vad du spolar ner i avloppet och sortera dina sopor. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360