Gå direkt till innehåll
Vy över dammarna vid Källby avloppsreningsverk
Vy över dammarna vid Källby avloppsreningsverk

Pressmeddelande -

Ny utredning från VA SYD: Säkert avlopp i Lund för kommande generationer

I dag presenterar VA SYD en utredning om Lunds framtida avloppsvattenrening. Lund växer och kapaciteten vid Källby avloppsreningsverk behöver ökas för att möta framtidens behov. Två alternativ lyfts fram i utredningen. En utbyggnad av Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö för att ta emot avloppsvatten från Lund är det alternativ som lyfts fram som mest fördelaktigt.

– Beslutet om hur Lunds avloppsvatten ska hanteras har stor betydelse för framtiden. Vi bygger för kommande generationer och det handlar om stora investeringar. Den lösning det beslutas om, ska fungeraunder mycket lång tid framöver och klara den tillväxt som staden står inför, säger Ulf Nyberg, avdelningschef på VA SYD och styrgruppsordförande i utredningen ”Lunds framtida avloppsvattenrening”.

Källby avloppsreningsverk som började byggas redan 1933 renar idag avloppsvatten från cirka 100 000 lundabor innan vattnet släpps ut i Höje å. Reningsverket tar emot vatten motsvarande 110 fulla badkar per minut (350 liter/sekund), och reningsverkets kapacitet kommer inte att räcka till i framtiden när staden växer.

Fem viktiga faktorer lyfts fram i rapporten. Naturvärden, miljöpåverkan, markvärden, teknisk lösning och självklart ekonomiska aspekter. Utredningen har tagit ställning till följande alternativ:

  • Att bygga en överföringsledning till Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö och bygga ut avloppsreningsverket.
  • Att bygga om och driva Källby reningsverk vidare.

I utredningen förordas det första alternativet för vidare utredning. En utbyggnad av Sjölunda avloppsreningsverk innebär ytterligare samverkan mellan Malmö och Lund och stordrift som kan ge hög effektivitet med framtidens moderna avloppsreningstekniker. Vid detta alternativ avvecklas Källby avloppsreningsverk, vilket skapar möjligheter att använda den centrala marken till annat. Enligt utredningen ger en centralisering av avloppsreningen till Malmö inte bara stabilitet och trygghet, utan kommer att ge ökad effektivitet i reningsarbetet.

– Vi har kommit långt i utredningen och det känns bra att vi har fångat upp och belyst de viktigaste sakerna. Det är komplexa frågeställningar och många olika faktorer att ta med i beräkningarna. Många beslutsfattare har redan tagit del av innehållet och kommit med synpunkter, och vi uppfattar att förslaget har tagits emot bra, säger Ulf Nyberg.

Båda alternativen innebär miljardinvesteringar och beslut angående vilket av de två alternativen som ska utredas vidare fattas ytterst av kommunfullmäktige i Lund. Beslut i VA SYDs ägarnämnd Lund och förbundsstyrelse beräknas kunna fattas i november. Därefter ska beslut fattas i Lunds kommunstyrelse.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


VA SYD levererar friskt dricksvatten, hanterar dagvatten, renar avloppsvatten och tar hand om hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, tänka på vad du spolar ner i avloppet och sortera dina sopor. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Presskontakt

Ulf Nyberg

Ulf Nyberg

Programledare Programmet för regional avloppsvattenrening 040-635 03 59

Relaterat material