Gå direkt till innehåll
Nya röda avfallsbilar ersätter vita

Pressmeddelande -

Nya röda avfallsbilar ersätter vita

Den 16 april inleder VA SYD en femårig entreprenad med RenoNorden för hämtning av hushållsavfall i halva Malmö stad och Burlövs kommun. För kunderna innebär detta inte några större förändringar, då det är samma entreprenör som tidigare.

- Enda skillnaden är att RenoNorden byter ut de vita avfallsbilarna mot nya röda när det gäller sophämtningen i halva Malmö stad och Burlövs kommun. Precis som tidigare är samtliga bilar anpassade för biogas säger Henrik Aspegren, avdelningschef för avfall på VA SYD.

VA SYD har hand om avfallshanteringen i Burlöv och Malmö på uppdrag av Burlövs kommun och Malmö stad.

› Sophämtningen av hushållsavfall utförs av entreprenörer som VA SYD anlitar genom upphandling.

› RenoNordens nya bilar är enfacks- eller tvåfacksbilar.

› I december 2011 beslutade kommunfullmäktige i Malmö att införa obligatorisk sortering av matavfall. Samma beslut togs i kommunfullmäktige i Burlöv februari 2012.

› Mer än hälften av Sveriges kommuner sorterar idag ut sitt matavfall och bidrar därmed till att uppfylla ett nationellt miljömål och nu har turen kommit till Burlöv och Malmö. Första villahushållen att sortera ut matavfall blir i stadsdelen Husie i Malmö september 2012.

› Olika typer av avfall blandas aldrig med varandra.

Kontaktperson: Henrik Aspegren, avdelningschef för avfall på VA SYD 040-6350178 henrik.aspegren@vasyd.se

Ämnen

Taggar


VA SYD levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och har hand om avfallshantering åt mer än en halv miljon människor. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, sortera dina sopor och tänka på vad du spolar ner i avloppet. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360
Dag Oredsson

Dag Oredsson

Presskontakt Kommunikationschef Avdelningschef Kund & Kommmunikation 040-635 03 24