Gå direkt till innehåll
Röda sopbilar ersätter de tidigare blå
Röda sopbilar ersätter de tidigare blå

Pressmeddelande -

Nya sophämtare på måndag i Malmö

Nya sophämtare börjar hämta hushållsavfall i Malmö på måndag den 3 april då röda sopbilar ersätter de tidigare blå.

- De kunder som får ny sophämtare och ny hämtningsdag har fått brev med information från VA SYD, säger Roger Ekberg, enhetschef på VA SYDs avfallsavdelning. Vi jobbar för att allt ska flyta på utan några störningar, men trots omfattande planering så vet vi att det kan bli inkörningsproblem i början. Våra kunder hittar alltid senaste nytt för sophämtningen på vasyd.se. Det går också utmärkt att kontakta VA SYDs kundservice om du inte hittar det du söker på hemsidan.

RenoNorden kommer nu att ta hand om all hämtning av hushållsavfall hos flerfamiljsfastigheter och verksamheter och Ohlssons kommer att hämta hushållsavfallet hos cirka hälften av villahushållen. RenoNorden kommer att fortsätta hämta hos den andra hälften av villorna. Burlövs kommun berörs inte av förändringen. (Se karta nedan.)

Kläm en påse under locket

En annan viktig förändring från och med den 3 april är det nya sättet för villakunderna att beställa matavfallspåsar. Tidigare levererade VA SYD en gång per år till villahushållen, men i fortsättningen ska alla villakunder själva signalera när de behöver nya matavfallspåsar.

- Kläm en påse under locket när du ställer ut ditt matavfallskärl, så levererar chauffören en bunt nya matavfallspåsar i samband med sophämtningen, säger Roger Ekberg. På så vis undviker vi att leverera onödigt många påsar. I flerfamiljsfastigheter är det däremot fastighetsägarens skyldighet att tillhandahålla matavfallspåsar. Dessa beställer fastighetsskötaren via VA SYDs kundservice, fortsätter Roger Ekberg.

Fakta om sophämtningen

  • Cirka 40 fordon används för insamling i Malmö och Burlöv
  • Cirka 70 miljöarbetare arbetar med sophämtningen
  • 3,8 miljoner kärl töms varje år
  • 4 200 underjordiska behållare töms varje år
  • 22 500 tömningar per år med mobil sopsug

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


VA SYD levererar friskt dricksvatten, hanterar dagvatten, renar avloppsvatten och tar hand om hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, tänka på vad du spolar ner i avloppet och sortera dina sopor. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360

Relaterat innehåll