Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nytt certifieringssystem ska fördubbla insamlingen av begagnad textil

Konsumtion och produktion av nya textilier medför stor miljöpåverkan. Genom att återanvända textil istället för att köpa nyproducerad och genom att materialåtervinna textil som är uttjänt minskar uttaget av ny råvara, vatten, energi och kemikalier. Ökad återanvändning och materialåtervinning är svårt att uppnå om inte textilierna samlas in. För att öka insamlingsgraden krävs en transparent hantering som ökar trovärdigheten och gynnar seriösa aktörer på textilmarknaden.

– Som konsument ska man vara försäkrad om att de kläder och textilier som man lämnar in till återanvändning eller materialåtervinning hanteras på ett hållbart sätt, inte minst eftersom en del av de insamlade textilierna exporteras till andra länder för att sorteras och materialåtervinnas, säger Anna Fråne, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet (Institutet för vatten- och luftvårdsforskning).

Det frivilliga certifieringssystemet för begagnade textilier är riktat till nordiska aktörer inom insamling och sortering av textil.Det långsiktiga målet är att insamlingen ska fördubblas och att 90 procent av den insamlade textilen ska gå till återanvändning eller materialåtervinning, varav minst 50 procents återanvändning, inom en tioårsperiod.

IVL Svenska Miljöinstitutet leder projektet, som har initierats av Nordiska avfallsgruppen på uppdrag av Nordiska ministerrådet. I projektet ingår också Copenhagen Resource Institute, CRI, (Danmark), Ostfoldforskning (Norge) och Environice (Island). Inom certifieringssystemet finns kriterier för varje del av återanvändnings- och återvinningskedjan som de certifierade organisationerna förbinder sig att uppfylla. Certifieringen är nu i en testperiod där kriterierna testas på ett antal insamlingsorganisationer i Norden; Myrorna, Fretex, UFF Humana Danmark och H&M Norge.

Implementeringen kommer framförallt att kommuniceras i Öresundsregionen – Malmö och Köpenhamn – samt i norska Halden kommun, som agerar pilotkommuner. VA SYD är med i referensgruppen tillsammans med Malmö stad.

Certifieringssystemet är en del av projektet ”Nordic textile reuse and recycling commitment” som i sin tur är en del av Nordiska ministerrådets initiativ för grön tillväxt. Följ införandet av certifieringssystemet på www.textilecommitment.org

Ämnen

Taggar

Regioner


VA SYD levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och har hand om avfallshantering åt mer än en halv miljon människor. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, sortera ditt avfall och tänka på vad du spolar ner i avloppet. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Presskontakt

Ingela Morfeldt

Ingela Morfeldt

Projektledare Avfallsavdelningen 040 635 04 49