Gå direkt till innehåll
Från och med den 1 januari 2024 höjer VA SYD VA-taxorna i sina fem medlemskommuner.
Från och med den 1 januari 2024 höjer VA SYD VA-taxorna i sina fem medlemskommuner.

Pressmeddelande -

Ökade räntekostnader och ett omfattande investeringsbehov leder till högre VA-taxor

Från och med den 1 januari 2024 höjer VA SYD VA-taxorna i sina fem medlemskommuner. Beslutet fattades den 29 november av VA SYDs förbundsfullmäktige. Höjningarna beror bland annat på ökade räntekostnader, ett omfattande investeringsbehov och inflation.

- Ytterligare en stor anledning till taxehöjningarna är att vi inte höjde tillräckligt förra året och därför behöver höja nu för att få täckning för våra kostnader nästa år, säger Stefan Åkesson, ekonomichef på VA SYD.

De höjda räntorna och inflationen driver upp kostnaderna. Ränteläget spelar en stor roll eftersom ett kommunalförbund som VA SYD inte får gå med vinst utan finansierar alla investeringar genom lån. Ökade kostnader för underhåll av ledningsnätet, inköp av dricksvatten, avskrivningar och kemikalier är andra faktorer som påverkar taxehöjningen. Kostnaderna för el beräknas dock att minska 2024 jämfört med 2023.

- ­Höjningarna av VA-taxorna i våra medlemskommuner sker ändå fortsatt från låga nivåer och vi har en stor befolkning vilket innebär att många är med och delar på kostnaden, säger Stefan Åkesson, VA SYD. En mer långsiktig utmaning är att infrastrukturen är sliten och underdimensionerad, vilket skapar ett omfattande investeringsbehov. Våra VA-anläggningar är byggda för 50–70 år sedan och räcker inte till för att hantera en växande befolkning, expanderande städer och klimatförändringar, fortsätter Stefan Åkesson.

Taxor för vatten och avlopp 2024
Verksamheten inom vatten och avlopp hos VA SYD finansieras genom avgifterna i VA-taxan, inte genom skattemedel. Nedan redovisas förändringarna för brukningsavgifter. Avgifterna ska täcka drift men också resursförstärkning och kapitalkostnader för investeringar i ledningsnät och i anläggningar.


Den genomsnittliga höjningen av brukningsavgifterna är fördelade på fasta och rörliga kostnader:

Kommun

Höjning i procent

Ökad kostnad/mån Typhus A *

Ökad kostnad/mån

Typhus B**

Burlöv

15,0 %

78 kronor

48 kronor

Eslöv

29,3 %

229 kronor

135 kronor

Lomma

23,9 %

159 kronor

108 kronor

Lund

17,4 %

127 kronor

46 kronor

Malmö

11,5 %

61 kronor

40 kronor


* villa som förbrukar 150 kubikmeter vatten/år

** flerfamiljshus med 15 lägenheter som förbrukar 2 000 kubikmeter vatten per år

Vem bestämmer taxan?
VA SYD beslutar avgifternas storlek och kommunfullmäktige i medlemskommunerna beslutar hur avgifterna ska fördelas mellan kunderna. VA SYD beslutar avgifternas storlek utifrån självkostnadsprincipen. Avgifterna får inte överstiga vad som behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva vatten- och avloppsanläggningen i respektive kommun.

VA SYDs förbundsfullmäktige tog beslut om justeringarna den 29 november i år för Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö.

Ämnen

Kategorier

Regioner


VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Inom branschen ska vi vara en av Europas modernaste och mest effektiva organisationer. Vår verksamhet är igång 24/7, har en halv miljon kunder och omsätter en miljard per år.

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360