Gå direkt till innehåll
Oförändrat läge, kokrekommendation kvarstår

Pressmeddelande -

Oförändrat läge, kokrekommendation kvarstår

Vi arbetar vidare för att finna orsaken till problemet med dricksvattnet i Löberöd och Harlösa, och kokrekommendationen fortsätter tills vidare.

Området är dock avgränsat och vi kan konstatera att inga närliggande orter är berörda.

I sökandet efter källan till de koliforma bakterierna har vi under hela arbetets gång biståtts av VAKA, Livsmedelsverkets nationella vattenkatastrofgrupp. Vi har personal i arbete under hela helgen.

VAKA är en nationell funktion som ger stöd till kommuner och regioner som drabbats, eller kan komma att drabbas, av problem med dricksvattenförsörjningen. Genom att använda VAKA har VA SYD tillgång till ett brett expertnätverk med representanter från dricksvattenproduktion, miljöskydd,
laboratorieverksamhet och räddningstjänst.

Nästa planerade information är måndagen den 25/8 kl. 15.00

Vi beklagar de besvär som uppstår i samband med kokrekommendationen!

Vilket område gäller det?
Kokrekommendation gäller för alla boende med kommunalt vatten i Harlösa och Löberöd och ett fåtal boende däremellan, se karta vasyd.se/eslov

All uppdaterad information ges på vasyd.se/eslov

Kontakter:
Maria Nordblad Stålgard, kommunikatör VA SYD
maria.nordblad@vasyd.se
040- 635 05 94

Magnus Ek, biträdande avdelningschef dricksvattenavdelningen
magnus.ek@vasyd.se
040 - 635 02 46

Ämnen

Regioner


VA SYD levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och har hand om avfallshantering åt mer än en halv miljon människor. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, sortera ditt avfall och tänka på vad du spolar ner i avloppet. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360
Dag Oredsson

Dag Oredsson

Presskontakt Kommunikationschef Avdelningschef Kund & Kommmunikation 040-635 03 24

Relaterade nyheter