Gå direkt till innehåll
Plan för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Lund

Pressmeddelande -

Plan för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Lund

Den 23 april tog kommunfullmäktige beslut om föreslagna planer för utbyggnad av vatten och avlopp i Lund. VA SYD och Lunds kommun värnar om en god miljö, och kan nu ta ytterligare ett steg för att förbättra den ekologiska statusen i våra sjöar och vattendrag.

Ett stort miljöproblem i våra vattendrag idag beror på utsläpp av näringsämnen som innehåller kväve och fosfor, vilket bland annat är ett resultat av bristfälliga enskilda avloppssystem. Sedan ett par år tillbaka finns därför en skyldighet* för kommunerna att bygga ut allmänt vatten och avlopp där det av hälso- eller miljöskäl finns ett behov.

Som ett led i detta har VA SYD tillsammans med Lunds kommun utrett behovet av VA-utbyggnad i kommunen, en utredning som skett i dialog med Länsstyrelsen och Miljöförvaltningen.

- Flera kommuner i landet är igång och planerar för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp, för att kunna erbjuda en trygg och driftsäker lösning. Med en fastställd plan kan vi nu ge en tydlighet i var man kan förvänta sig kommunala VA-system. Samtidigt som vi bidrar till att skydda vår miljö och förbättra statusen i våra vatten, säger Marianne Beckmann, ledningsnätchef, VA SYD.

Utbyggnaden kommer att ske under en lång tidsperiod. Fastighetsägare i de områden som berörs under den närmaste åttaårsperioden fick under hösten 2014 översiktlig information om planerna för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp hem i sin brevlåda. Vidare information har efter beslutet skickats till dessa fastighetsägare, och kontinuerlig information kommer att ges under projektets gång.

Mer information om planer för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp kommer efterhand att läggas ut på www.vasyd.se/va-utbyggnad

*Kommunens skyldighet att bygga ut allmänt vatten och avlopp regleras enligt 6 § Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, som infördes 2007.

Ämnen

Taggar

Regioner


VA SYD levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och har hand om avfallshantering åt mer än en halv miljon människor. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, sortera ditt avfall och tänka på vad du spolar ner i avloppet. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360
Dag Oredsson

Dag Oredsson

Presskontakt Kommunikationschef Avdelningschef Kund & Kommmunikation 040-635 03 24

Relaterade nyheter