Gå direkt till innehåll
PRESSINBJUDAN: 20 000 liter avloppsvatten per sekund – hur tar vi hand om det i framtiden?

Pressmeddelande -

PRESSINBJUDAN: 20 000 liter avloppsvatten per sekund – hur tar vi hand om det i framtiden?

Nästa stora steg i utredningsarbetet inför Malmö avloppstunnel är geotekniska undersökningar i fält för att närmare studera bergets läge och egenskaper längs sträckningen för den planerade tunneln. Undersökningarna startar den 21 december 2016 och pågår till februari 2017.

Malmö avloppstunnel är en jätteviktig satsning för alla malmöbor, så jag är glad att provborrningarna är igång. Det här är ett stort steg på vägen, säger Carina Svensson, VA SYDs förbundsstyrelses ordförande.

När provborrningarna är gjorda fördjupas studierna kring tunnelns läge, byggbarhet, utformning, hydrauliska förutsättningar, kostnader och riskbedömning. Hösten 2017 ska det finnas ett underlag för fortsatt beslutsprocess, tillståndshantering och projektering.

Det är verkligen spännande att få bidra med vår expertis i en så här viktig infrastruktursatsning i Malmö, säger Jonny Petersson, på Ramböll, företaget som utför undersökningarna på uppdrag av VA SYD.

Utmaningarna Malmö står inför med ökad befolkning, mål för förbättrad vattenmiljö och klimatförändringar kommer att kräva flera olika åtgärder för att säkra avloppsvattenhanteringen på lång sikt. Malmö avloppstunnel är en av de åtgärder som VA SYD utreder. Tunneln skulle innebära en säkrare och effektivare transport av avloppsvatten från Turbinen till Sjölunda avloppsreningsverk för mycket lång tid framöver.

PRESSVISNING

När: Klockan 10.00 onsdagen den 21 december
Var: Rosendals pumpstation, Byggmästargatan 21 i Malmö, se karta
Anmäl dig till pressvisningen: Nina Steiner nina.steiner@vasyd.se, 040-635 04 44

Malmö avloppstunnel planeras att ersätta nuvarande system med tryckavloppsledningar och pumpstationer. Vinster med Malmö avloppstunnel:

• En säker och effektiv transport av avloppsvatten till Sjölunda reningsverket för mycket lång tid framöver
• Minskade utsläpp av föroreningar till Malmö kanal och havet från ledningsnät och reningsverk, så kallade bräddningar
• Bättre möjligheter för stadsutveckling och exploatering i Malmö och Norra Hamnen

Malmö avloppstunnel är i dagsläget tänkt att omfatta en huvudtunnel på drygt sex kilometer och anslutningstunnlar om totalt två kilometer. Dragningen planeras bli från Turbinen via Östra hamnen till Sjölunda avloppsreningsverk. Den beräknas vara klar cirka år 2025.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regions


VA SYD levererar friskt dricksvatten, hanterar dagvatten, renar avloppsvatten och tar hand om hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, tänka på vad du spolar ner i avloppet och sortera dina sopor. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Presskontakt

Ulf Nyberg

Ulf Nyberg

Programledare Programmet för regional avloppsvattenrening 040-635 03 59
Nina Steiner

Nina Steiner

Kommunikatör Tillsammans gör vi plats för vattnet 040 - 635 04 44

Relaterat material

Relaterade nyheter