Gå direkt till innehåll
PRESSVISNING: Läkemedel i vårt avloppsvatten – vems huvudvärk är det?

Pressmeddelande -

PRESSVISNING: Läkemedel i vårt avloppsvatten – vems huvudvärk är det?

EUs ramdirektiv för vatten innebär att nya krav på avloppsvattenrening kan förväntas för ett antal prioriterade ämnen. Till det kommer önskemål och förväntningar om reduktion av andra svårnedbrytbara ämnen – till exempel vissa läkemedel och hormoner – som misstänks orsaka problem i våra vattendrag och sjöar. Våra reningsverk är idag inte konstruerade för detta.

RESVAV-projektets (Rening av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten) mål är att utveckla reningsprocesser för reduktion av läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara föroreningar på befintliga kommunala avloppsreningsverk. Försök i pilotskala med ozon har genomförts på ett antal reningsverk i Skåne och i Göteborg. Just nu görs försök på Sjölunda Avloppsreningsverk i Malmö och vi bjuder därför in till pressträff för att berätta mer om detta och visa piloten på plats.

Projektet kommer också att ge riktlinjer och dimensioneringskriterier för utbyggnad av svenska avloppsreningsverk med teknikerna ozonering eller aktivt kol och eventuella efterpoleringstekniker. Även kostnadsuppskattningar görs som underlag för implementering vid olika typer av svenska reningsverk. Detta är del tre av projektet, det första delprojektet startade 2014.

–Detta är ett otroligt viktigt forskningsprojekt för att säkra vårt vatten i framtiden. Det ger oss bättre beslutsunderlag för framtida prioriteringar, säger Carina Svensson, ordförande i VA SYDs förbundsstyrelse.

Pressvisning

När: Klockan 09.30 måndagen den 16 maj

Var: Sjölunda avloppsreningsverk, Spillepengsgatan 15-17 i Malmö

Anmäl dig till pressvisningen: Nina Steiner nina.steiner@vasyd.se, 040-635 04 44

Faktaruta RESVAV

  • Utvecklar tekniker för rening av läkemedelsrester i avloppsvatten.
  • Utför pilottester på reningsverk med ozon och laboratorieförsök med aktivt kol.
  • Utvärderar krav på eventuella efterbehandlingssteg.
  • Gör kostnadsuppskattning för implementering på svenska reningsverk.
  • Projektet RESVAV ingår i en regeringssatsning på avancerad rening av avloppsvatten som finansieras genom Havs- och vattenmyndigheten.
  • Totalt satsas 32 miljoner kronor under 2014-2017 som finansieras av HaV. 

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


VA SYD levererar friskt dricksvatten, hanterar dagvatten, renar avloppsvatten och tar hand om hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, tänka på vad du spolar ner i avloppet och sortera dina sopor. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Presskontakt

Nina Steiner

Nina Steiner

Kommunikatör Tillsammans gör vi plats för vattnet 040 - 635 04 44