Gå direkt till innehåll
Dalby vattentorn
Dalby vattentorn

Pressmeddelande -

Pressvisning: Väderradar ska förutspå regn

I sommar testar VA SYD en väderradar på Dalby vattentorn. Radarn kan hjälpa till att analysera regnmoln och därmed förutspå skyfall på ett mer precis sätt och förebygga skador. Att använda väderradar kan bli en självklarhet i framtidens VA-verksamhet.

Radarbilden publiceras på en hemsida som både VA SYD och enskilda kommuner kommer att ha stor nytta av i det dagliga arbetet.

- Med hjälp av den här informationen kommer vi att kunna agera snabbare och styra ledningsnätet på ett mer effektivt sätt vid stora regn, säger Nicholas South som är utredningsingenjör på VA SYD och ansvarar för arbetet med väderradarn.

I sommar testar VA SYD radarn under två månader. Därefter analyseras och utvärderas resultaten. Om resultaten slår väl ut är tanken att installera en permanent väderradar inom VA SYDs verksamhetsområde under 2019.

- I framtiden kommer vi med radarns hjälp att kunna förhindra eller mildra effekterna av källaröversvämningar vid kraftiga regn och skyfall, fortsätter Nicholas. Vi kommer också att kunna förbättra styrningen av pumpstationer och förvarningssystem till driftpersonal och externa aktörer som kommunerna, fortsätter Nicholas.

Väderradarprojektet är ett samarbete mellan VA SYD, LTH/Lunds Universitet, Sweden Water Research och SMHI. Tillsammans har dessa beviljats forskningsanslag från Svenskt Vatten Utveckling (SVU). LTH ska inom ramen för detta utveckla metoder för kvalitetssäkring av mätdata. SMHI kommer att verifiera projektets mätdata och bistå med spetskompetens inom området.

LTH har ansökt om investeringsmedel för att köpa in väderradarn för forskningsändamål för till exempel VA-tekniska och hydrologiska tillämpningar.

- Det finns flera andra forskningsområden som kan använda väderradarn, till exempel luftkvalitet och klimat. Den långsiktiga satsningen med väderradarn kommer att gynna både VA-branschen och forskningssamfundet vid Lunds Universitet, säger Rolf Larsson, docent vid Teknisk Vattenresurslära på LTH.

Välkommen på pressvisning av väderradarn. Representanter från VA SYD och LTH kommer att finnas på plats. Eftersom vattentornet är ett civilt skyddsobjekt måste du kunna legitimera dig på plats.
Meddela malin.nydesjo@vasyd.se om du kommer.

Tid: 5 juli klockan 11.00
Plats: Dalby vattentorn
OBS! Dalby vattentorn är ett civilt skyddsobjekt vilket innebär att du behöver visa upp giltig id-handling på plats.

Fakta om väderradarn
Radarn kan mäta nederbörd på tre mils radie och övervaka regn på fem mils radie från Dalby vattentorn där den monteras. Mätningen kommer att vara effektiv inom VA SYDs kommuner (Malmö, Lund, Eslöv och Burlöv) men även Lomma, Staffanstorp, Kävlinge, Vellinge, Sjöbo, Höör, Hörby och Svedala kommer till stor del täckas in av radarmätningen.

Radarn använder så kallad X-band väderradarteknik som kan mäta högupplöst nederbörd i lokala molnformationer. Tekniken har utvecklats snabbt de senaste åren och kan idag användas som ett komplement att styra VA-system. I Danmark används X-band väderradarteknik sedan några år tillbaka i forskningssammanhang och senaste året har till exempel Aarhus och Köpenhamn installerat väderradarstationer med lyckat resultat.

Skillnaden mellan konventionell väderradar, så kallad C-band som SMHI har i Sverige, och X-band väderradar är att X-band radar erbjuder en betydligt högre upplösning av uppmätt nederbördsdata. Den danska VA-branschen är överens om att väderradartekniken är här för att stanna och den ses som en självklarhet i framtidens VA-verksamhet.

Ämnen

Regioner


VA SYD levererar friskt dricksvatten, hanterar dagvatten, renar avloppsvatten och tar hand om hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, tänka på vad du spolar ner i avloppet och sortera dina sopor. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360