Gå direkt till innehåll
Rapport om kokningsrekommendationen i Lund i april 2013

Pressmeddelande -

Rapport om kokningsrekommendationen i Lund i april 2013

Mellan den 9 och 14 april 2013 rekommenderade VA SYD, tillsammans med Miljöförvaltningen i Lunds kommun, de boende i Lund att koka sitt dricksvatten. Nu, drygt två månader senare, presenterar VA SYD en rapport om bakterieproblemen som uppstod kring dricksvattnet i Lunds kommun i april 2013. I rapporten beskrivs händelseförlopp och åtgärder under perioden 5-15 april. I den finns även en redogörelse för hur händelsen kommer att utvärderas.

Bakgrund
Fredagen den 5 april 2013 hittar VA SYDs vattenlaboratorium koliforma bakterier i ett dricksvattenprov taget vid en rutinkontroll i Lunds stad. Provet är taget vid en av de stora dricksvattenreservoarer som förser staden, och flera mindre samhällen i kommunen, med dricksvatten. Reservoaren stängs ner och töms. Halten av koliforma bakterier minskar med denna åtgärd, men ökar sedan igen.

Detta leder till att VA SYD, i samråd med Miljöförvaltningen i Lund, går ut med en kokningsrekommendation på kvällen den 9 april. Kokningsrekommendationen berör samtliga kunder boende i Lunds tätort, samt kunder boende i ett antal av de mindre orterna i kommunen. Sammanlagt berörs ca 80 000 personer. Dessutom berörs flera känsliga verksamheter, bland annat Skånes Universitetssjukhus. Kokningsrekommendationen hävs på kvällen söndagen den 14 april och varar således i fem dygn.

I rapporten som handlar om bakterieproblemen i dricksvattnet i Lunds kommun beskrivs händelseförlopp och åtgärder under perioden 5-15 april 2013. För att underlätta för läsaren ges först en beskrivning av VA SYDs organisation; i normalläge och i kris. Det ges också en enkel beskrivning av hur dricksvattenförsörjningen i Lunds kommun fungerar. Sist i rapporten ges en kort bakgrund till relevanta styrande dokument och till den mikrobiologiska analys som görs på dricksvatten som VA SYD levererar. Avslutningsvis finns en redogörelse för hur händelsen kommer att utvärderas.


Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


VA SYD levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och har hand om avfallshantering åt mer än en halv miljon människor. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, sortera ditt avfall och tänka på vad du spolar ner i avloppet. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360
Dag Oredsson

Dag Oredsson

Presskontakt Kommunikationschef Avdelningschef Kund & Kommmunikation 040-635 03 24

Relaterat material