Gå direkt till innehåll
Provtagningar gjorda vid VA SYDs vattenverk i Hurva visar på rester av bekämpningsmedel. Dricksvattnet kan ändå fortsatt användas till mat och dryck.
Provtagningar gjorda vid VA SYDs vattenverk i Hurva visar på rester av bekämpningsmedel. Dricksvattnet kan ändå fortsatt användas till mat och dryck.

Pressmeddelande -

Rester av bekämpningsmedel i Hurvas grundvatten

Länsstyrelsen har genomfört provtagningar i flera grundvattentäkter runt om i Skåne och hittat halter av Desfenylkloridazon i Hurvas grundvatten. Ämnet finns i bekämpningsmedel som bland annat använts för ogräsbekämpning vid odling av sockerbetor men är förbjudet sen 2016.

Provtagningen är gjord vid VA SYDs vattenverk i Hurva. Halterna överstiger Livsmedelsverkets gränsvärden för bekämpningsmedel i kommunalt dricksvatten men ligger under gränserna för hälsomässiga risker. Vattnet kan användas som vanligt till mat och dryck.

– Dricksvatten är vårt mest kontrollerade livsmedel. Vi provtar brett för bekämpningsmedel men det finns hundratals olika ämnen och Desfenylkloridazon har inte funnits med bland ämnen vi letat efter tidigare, säger Josefin Barup, produktionschef för dricksvatten på VA SYD.

  Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter är gränsvärdet för ett enskilt bekämpningsmedel 0,1 mikrogram per liter dricksvatten. Här gäller försiktighetsprincipen, det vill säga samma gränsvärde gäller oavsett vilket bekämpningsmedel det rör sig om.

  I Hurva har VA SYD uppmätt koncentrationen 2,5 mikrogram per liter, vilket är högre än Livsmedelsverkets föreskrifter för ett enskilt bekämpningsmedel (0,1 µg/l). Livsmedelsverket har dock gjort bedömningen att den hälsomässigt acceptabla högsta halten för Desfenylkloridazon ligger på 133 µg/l för ett spädbarn och högre för barn och vuxna.

  Av den anledningen bedömer VA SYD och tillsynsmyndigheten, Miljö och samhällsbyggnad i Eslövs kommun, att vattnet kan användas som vanligt tills åtgärder är genomförda.

  – Vi kommer att sätta in ett kolfilter i Hurvas vattenverk för att få ner halten i vattnet under gränsvärdet. Vi räknar med att filtret är på plats inom två månader, säger Josefin Barup.

  VA SYD kommer att fortsätta provta för Desfenylkloridazon för att följa halterna.

  Fakta

  Gränsvärdet för rester av bekämpningsmedel i dricksvatten är gemensamt inom EU och är 0,1 mikrogram per liter för en enskild substans och totalt maximalt 0,5 mikrogram per liter om flera substanser förekommer i samma prov.

  Desfenylkloridazon är ett ämne som uppstår när det numera förbjudna bekämpningsmedlet Kloridazon bryts ner. Kloridazon har använts för ogräsbekämpning vid sockerbetsodling och förbjöds i november 2016.

  Spår av bekämpningsmedel har också hittats i vattnet på andra orter i Skåne under de senaste åren.

  Den som känner sig orolig för sin hälsa ska kontakta 1177

  Relaterade länkar

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner


  VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Inom branschen ska vi vara en av Europas modernaste och mest effektiva organisationer. Vår verksamhet är igång 24/7, har en halv miljon kunder och omsätter en miljard per år.

  Kontakter

  Presskontakt

  Presskontakt

  Presskontakt 0738-530 360