Gå direkt till innehåll
Samlaren till fler matbutiker

Pressmeddelande -

Samlaren till fler matbutiker

Välkomna till invigningen av Samlaren på ICA Kvantum Malmborgs Mobilia onsdagen den 8 oktober klockan 12. VA SYD delar ut en källsorteringskasse för farligt avfall till besökarna.

Under hösten placerar VA SYD i samarbete med Sysav ut ett 20-tal insamlingsskåp "Samlaren" i matbutiker i Burlöv och Malmö. Kunderna kan lämna glödlampor, lågenergilampor, småelektronik och batterier i Samlaren. Genom att använda Samlaren gör man en insats för miljön - dels genom återvinning av värdefulla metaller, dels genom att hjälpa till att avgifta kretsloppet från farliga ämnen.

"Genom ökad tillgänglighet för var och en hoppas vi på ökad insamling av farligt avfall", säger Ronny Palm, planeringsingenjör på VA SYD. "Det ska vara lätt att göra rätt och det är enkelt att lämna småelektronik, lampor och batterier i samband med att man handlar."

Samlaren ska ses som ett komplement till insamlingen som idag sker på återvinningscentraler och via Farligt Avfall-bilen. Samlaren är en bra service och ett enkelt sätt att göra en insats för miljön.

Under ett år fångar ett exemplar av samlaren upp ungefär ett ton glödlampor, lågenergilampor, batterier och småelektronik.

Fakta

Hushållen är skyldiga att sortera ut sitt farliga avfall från övrigt hushållsavfall. Kommunerna har ansvar för hushållens farliga avfall. Ansvaret omfattar insamling, transport och behandling. Ansvaret regleras i miljöbalken, avfallsförordningen och den kommunala renhållningsordningen.

Samlaren finansieras av ersättningar från El-Kretsen, då elavfall omfattas av producentansvar. El-Kretsen är ett icke-vinstdrivande servicebolag som ägs av 21 branschföreningar. El-Kretsen har funnits sedan 2001 och bildades av näringslivet för att omhändera elektronik som satts på marknaden. Det är en garanti för att avfallet kommer att tas om hand på ett säkert och miljöriktigt sätt och inte exporteras till andra länder.

Samlaren finns idag på 185 platser runt om i Sverige och fler är på väg ut. För varje exemplar som sätts ut går 1000 kr till WWF:s naturvårdsarbete

 


 

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


VA SYD levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och har hand om avfallshantering åt mer än en halv miljon människor. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, sortera ditt avfall och tänka på vad du spolar ner i avloppet. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360
Dag Oredsson

Dag Oredsson

Presskontakt Kommunikationschef Avdelningschef Kund & Kommmunikation 040-635 03 24