Gå direkt till innehåll
Stora Biltvättarhelgen 26-27 april - tvätta bilen miljövänligt

Pressmeddelande -

Stora Biltvättarhelgen 26-27 april - tvätta bilen miljövänligt

Den 26-27 april är det den Stora Biltvättarhelgen, som i år introduceras av Mitt vatten - Sveriges kommuner för rent vatten. Ett initiativ för att fler ska tänka miljö när de tvättar bilen och minska giftiga utsläpp i naturen.  

En ny undersökning* visar att 26 % av bilägarna i Sverige tvättar bilen på gatan - samtidigt som 9 av 10 vet att det miljömässigt är det sämsta alternativet. Dessutom har 2 av 3 nära till en biltvätt.

När vi tvättar bilen på gatan sköljs tvättvattnet ner i våra dagvattenbrunnar och rinner orenat ut i vår natur. Totalt rör det sig om 5,5 ton tungmetaller, 5 000 ton bilvårdsmedel samt 2 000 ton olja som riskerar att spridas i naturen, varje år**.

Därför introduceras i år den Stora Biltvättarhelgen, för att uppmuntra till att tänka miljö när vi tvättar bilen, och samtidigt vara delaktig i att minska vår miljöpåverkan.

Tvätta bilen miljövänligt 
1. Bäst är att tvätta bilen på en biltvätt, helst en miljömärkt. Det går lika bra med automatisk biltvätt som gör-det-själv-hall. På biltvätt renas tvättvattnet innan det går vidare till avloppsreningsverken
där det renas ytterligare.  

2. Sämst ur miljösynpunkt är att tvätta bilen på gatan eller garageuppfart, där tvättvattnet med alla föroreningar rinner ner i dagvattenbrunnen och sedan rakt ut i närmsta sjö, hav eller vattendrag.  

3. Om man inte har tillgång till en biltvätt eller tvätthall, är det minst dåliga att tvätta bilen på gräs eller grus. Då fastnar föroreningarna i det översta jordlagret medan vattnet fortsätter ned i marken och filtreras grovt innan det når grundvattnet. Markens organismer är tåligare än de som lever i vattnet, och markmiljön kan ofta binda eller bryta ned de föroreningar som spolats av från bilen.

För mer information om biltvätt och vår miljö kontakta:
Katarina Hansson, miljöingenjör, VA SYD, tel. 040-635 04 82, katarina.hansson@vasyd.se

För mer information om Mitt Vatten kontakta:
Kristina Melander, projektledare, Mitt Vatten, Svenskt Vatten, tel: 070-240 88 47, kristina.melander@svensktvatten.se

---

* Undersökning kring vattenfrågor, Novus Opinion, 3-10 april 2014. Webbenkät, representativt
och slumpmässigt urval.  

 ** Håll Sverige Rent

VA SYD är en del av den nationella kommunikationssatsningen Mitt Vatten – Sveriges kommuner för rent vatten, vars syfte är att informera och uppmärksamma vikten av att ta hand
om vårt vatten.

Svenskt Vatten
Svenskt Vatten, som står bakom Mitt Vatten, är branschorganisationen för Sveriges kommunala vatten- och avloppsverksamhet. Samtliga 290 kommunala VA-huvudmän är medlemmar. Organisationen hjälper medlemmarna med tekniska, administrativa och ekonomiska frågor som rör vattentjänster. Svenskt Vatten verkar även för att allmänheten skall få en ökad insikt i sin egen roll i vattnets kretslopp.

 

Ämnen

Taggar

Regioner


VA SYD levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och har hand om avfallshantering åt mer än en halv miljon människor. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, sortera ditt avfall och tänka på vad du spolar ner i avloppet. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360
Dag Oredsson

Dag Oredsson

Presskontakt Kommunikationschef Avdelningschef Kund & Kommmunikation 040-635 03 24