Följ VA SYD

VA SYD bygger om vatten- och avloppsledningsnätet på Limhamn

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2011 08:59 CEST

I delar av östra Limhamn bygger VA SYD om vatten- och avloppsledningsnätet. Nya spill- och dagvattenledningar läggs för att minska belastningen på det befintliga ledningsnätet och därmed minska risken för källaröversvämningar.

Nya spillvattenledningar minskar risken för källaröversvämningar

I delar av Limhamn finns idag något som kallas ett kombinerat avloppsnät. Detta hanterar både dagvatten (regn- och smältvatten) och spillvatten (exempelvis vatten från toalett, dusch, köksvask, diskmaskiner med mera). Inom ett begränsat område ska nu dagvatten och spillvatten separeras.

-Anledningen till arbetet är för att vi vill minska belastningen på det kombinerade avloppsnätet på Limhamn. Risken för eventuella källaröversvämningar blir mindre så här, säger Jimmy Andersson, projektledare på VA SYD.

Gator som påverkas

VA-arbetet genomför vi under våren och sommaren och det berör flera gator i Limhamn. I slutet av mars star- tade vi på Apoteksgatan och så småningom arbetar vi även i Linnégatan, Getgatan, R.F. Bergsgatan, Castners- gatan samt Birger Jarlsgatan.

Arbetet görs med öppet schakt som successivt flyttas utmed ledningssträckan. Vi gräver alltså för en ny ledningsträcka i gatan och fyller igen vartefter hand. Framkomligheten på gatorna begränsas under det här arbetet och trafikanter kan få ta en alternativ väg. Tillfälliga skyltar sätts vid behov upp för omdirigering av trafiken.

Information till boende och företag

Vi är medvetna om att vi kanske stör i andras vardag men vi hoppas att alla har överseende med detta. För att berätta om att vi gräver i gatan skickar vi därför ut ett speciellt vykort till boende och företag i direkt anslut- ning till arbetet under vecka 13. Mer information kommer också under arbetets gång till berörda i närheten och på vasyd.se uppdaterar vi kontinuerligt vad som händer.

Berätta vad du tycker om vår informatioN

Vi vill gärna veta vad du tycker om vår information kring arbetet. Gå in på www.vasyd.se/linnegatan och svara på vår enkät.

Behöver du veta mer?

För ytterligare information, kontakta:

Jimmy Andersson, projektledare VA SYD, tel 040-635 01 94

VA SYD levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och har hand om avfallshantering åt mer än en halv miljon människor. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, sortera dina sopor och tänka på vad du spolar ner i avloppet. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.