Gå direkt till innehåll
Vi måste investera i vårt vatten så vi även i framtiden ska ha tillgång till friskt kranvatten och fungerande ledningsnät.
Vi måste investera i vårt vatten så vi även i framtiden ska ha tillgång till friskt kranvatten och fungerande ledningsnät.

Pressmeddelande -

VA SYD höjer avgiften för vatten och avlopp

Den 1 januari 2020 höjs avgiften för vatten och avlopp i alla VA SYDs medlemskommuner (Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö). Behovet av investeringar i den osynliga infrastrukturen för vatten och avlopp är stor och höjningen ska bidra till att säkerställa tillgång till friskt kranvatten samt fungerande ledningsnät i en växande region.

- Avgifterna säkerställer att vi ska kunna hantera konsekvenser av klimatförändringarna samtidigt som vi även i fortsättningen ska ha tillgång till friskt kranvatten och fungerande ledningsnät. De kostnadsområden som främst ökar jämfört med 2019 är inköp av vatten, elektricitet, kemikalier som behövs i våra reningsprocesser samt investeringskostnader, säger Stefan Åkesson, avdelningschef för Ekonomiavdelningen på VA SYD.

Den allra första utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp finansierades i många fall med stöd av statliga bidrag. När dagens ledningar och reningsverk successivt ersätts av nya investeringar kommer dessa att vara finansierade med lån på vanligt sätt. Det innebär markant ökande kostnader bara att upprätthålla dagens prestanda.

- Vi måste investera i vatten och avlopp. Stora delar av systemen är gamla och i stort behov av förnyelse. För ett hållbart samhälle måste vi ligga i framkant, men det kostar, säger Stefan Åkesson.

Höjda taxor för vatten 2020
Verksamheten inom vatten och avlopp hos VA SYD finansieras genom avgifterna i VA-taxan, inte genom skattemedel. Höjningarna från 1 januari gäller brukningsavgiften och avgifterna ska täcka drift men också resursförstärkning och kapitalkostnader för investeringar i ledningsnät och i anläggningar.

Den genomsnittliga höjningen av brukningsavgifterna är fördelade på fasta och rörliga kostnader:

Höjning i procent Ökad kostnad/månad för villa som förbrukar 150 kubikmeter vatten/år (typhus A) Ökad kostnad/månad för flerfamiljsbostad med 15 lägenheter som förbrukar 2000 kubikmeter vatten/år (typhus B)
Burlöv 5,5 % 25 kr/månad 15 kr/månad
Eslöv 5,5 % 35 kr/månad 21 kr/månad
Lomma 9,0 % 47 kr/månad 34 kr/månad
Lund 3,0 % 16 kr/månad 7 kr/månad
Malmö 8,5 % 30 kr/månad 20 kr/månad

Vem bestämmer taxan?VA SYD är den som beslutar avgifternas storlek och kommunfullmäktige i ägarkommunerna beslutar hur avgifterna ska fördelas mellan kunderna. VA SYD beslutar avgifternas storlek utifrån självkostnadsprincipen. Avgifterna får inte överstiga vad som behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva vatten- och avloppsanläggningen.

Skillnaderna i avgiftsnivå beror främst på de olika förutsättningarna som påverkar kostnaderna för att hantera vatten- och avlopp som till exempel: storlek, läge, typ av bebyggelse, avstånd, topografi, befolkningstäthet, antalet verksamhetsområden, råvattenkälla etc.

VA SYDs förbundsfullmäktige tog beslut om justeringarna den 17/6 i år för Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Inom branschen ska vi vara en av Europas modernaste och mest effektiva organisationer. Vår verksamhet är igång 24/7, har en halv miljon kunder och omsätter en miljard per år.

 VA SYD renar, kvalitetssäkrar och levererar dricksvatten och tar hand om det som spolas ner i våra avlopp för att vårda hav och vattendrag. Vi hanterar skyfall genom att skapa kreativa lösningar för vattnets väg – och samlar in avfall och matrester för återvinning och återbruk. Vi motiverar och inspirerar våra kunder till att göra smarta miljöval.

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360

Relaterat innehåll