Gå direkt till innehåll
VA SYD höjer VA-taxorna 2012

Pressmeddelande -

VA SYD höjer VA-taxorna 2012

Från 1 januari 2012 höjer VA SYD vatten- och avloppstaxan (VA-taxan) i Burlöv, Eslöv och Lund. Höjningen görs för att investera för framtiden inom VA-verksamheten.

Klimatförändringar och tillsynsmyndigheter ställer nya miljökrav på driften av vattenverk, avloppsreningsverk och ledningsnät, vilket medför ökat behov av investeringar för att rusta för framtiden.

VA-taxann i respektive medlemskommun

I de respektive kommunerna är VA-taxan olika. I Burlöv är höjningen 7% och i Eslöv 4,9% jämfört med gällande taxa i båda kommunerna från 2011. För Lund är det en höjning med genomsnitt 10,4% jämfört med 2011. I Malmö görs ingen höjning av taxan. Taxan i Lund har också fått en ny konstruktion. Den innebär en tydligare och mera rättvis taxa för kunderna.

Skillnaden mellan höjningarna i de olika medlemskommunerna beror på att varje kommun utgör ett eget verk- samhetsområde med individuella förutsättningar. Ytterligare information om bakgrunden till respektive kom- muns taxor samt vad den innebär för exempelvis en villa eller en lägenhet finns på: www.vasyd.se/va-taxa

Varför höjs taxan?

- Vi arbetar långsiktigt med underhåll av våra vattenverk, avloppsreningsverk och och förnyelse av lednings- nät. Höjningen av taxan möjliggör fortsatta satsningar inom dessa områden. Allt för att vi även i fortsättningen ska ha tillgång till ett friskt kranvatten och kunna hantera konsekvenser från klimatförändringar, säger Anders Ledskog, förbundsdirektör på VA SYD.

En annan orsak till taxehöjningen är en avgiftshöjning från Sydvatten AB som VA SYD köper dricksvatten från för att leverera vidare till kunderna.

Hur bestäms VA-taxan?

Förbundsfullmäktige i VA SYD fastställer vatten- och avloppstaxan i medlemskommunerna. Det görs efter för- slag från respektive medlemskommuns ägarnämnd och en beredning i förbundsstyrelsen. VA-taxan för 2012 i Burlövs, Eslövs och Lunds kommun fastställdes i VA SYDs förbundsfullmäktige 30 november.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


VA SYD levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och har hand om avfallshantering åt mer än en halv miljon människor. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, sortera dina sopor och tänka på vad du spolar ner i avloppet. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360
Dag Oredsson

Dag Oredsson

Presskontakt Kommunikationschef Avdelningschef Kund & Kommmunikation 040-635 03 24