Gå direkt till innehåll
Fyrfackskärl för villahushåll
Fyrfackskärl för villahushåll

Pressmeddelande -

VA SYD sänker avfallstaxan i Malmö och Burlöv

För en villaägare med fyrfackskärl i Malmö eller Burlöv innebär detta en sänkning av årskostnaden med 270 kronor, från 2 320 kronor per år till 2 050 kronor per år. Även för majoriteten av flerfamiljsfastigheterna blir det en sänkning av avfallstaxan. Eftersom VA SYD fakturerar i efterhand så kommer detta att märkas först då januarifakturan anländer i början av februari. Underjordsbehållare och sopsug i flerbostadshus får dock oförändrad taxa.

De viktigaste faktorerna som gör att vi kan sänka avfallstaxan i Malmö stad och Burlövs kommun beror på en rad olika anledningar:

- Huvudanledning till sänkningen hänger ihop med att kommunen, i detta fall kommunalförbundet VA SYD, tar över insamlingsansvaret för förpackningsavfallet den 1 januari 2024, säger Karin Wikström, avdelningschef på VA SYD. Det innebär att VA SYD får ersättning från förpackningsproducenterna via Naturvårdsverket för insamlingen. Detta gör att vi kan sänka taxan för villor och göra en utbetalning utanför taxan till flerbostadshus, fortsätter Karin Wikström.

Statistik visar också att mängderna avfall minskar något från hushållen i Malmö och Burlöv. Det får till följd att VA SYD får minskade kostnader för behandling av restavfallet. Störst minskning ser vi på återvinningscentralerna där det brännbara avfallet och grovavfallet minskar. En annan faktor som påverkar taxan är att den avskaffade förbränningsskatten innebär lägre behandlingskostnader för energiåtervinning av restavfallet.

  Relaterade länkar

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner


  VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Inom branschen ska vi vara en av Europas modernaste och mest effektiva organisationer. Vår verksamhet är igång 24/7, har en halv miljon kunder och omsätter en miljard per år.

  Kontakter

  Presskontakt

  Presskontakt

  Presskontakt 0738-530 360