Gå direkt till innehåll
VA SYD satsar på återvunnet avloppsvatten

Pressmeddelande -

VA SYD satsar på återvunnet avloppsvatten

I höst påbörjar VA SYD ett projekt där en ny vattenkiosk ska uppföras i Eslöv i syfte att kunna erbjuda återvunnet avloppsvatten till både offentliga och privata aktörer. Målet är utveckla nya metoder för att spara dricksvatten. Projektet är finansierat av Länsstyrelsen och är ett av flera nya satsningar som ska säkra framtidens dricksvattenförsörjning.

Den nya vattenkiosken byggs utanför Ellinge avloppsreningsverk med planen att så småningom kunna erbjuda återvunnet avloppsvatten till externa aktörer. Detta är ett nytt upplägg som gör projektet ovanligt. Det återvunna vattnet är inte till för att drickas, men ska exempelvis kunna användas till att vattna gräsmattor och spola gator.

- Användning av alternativa vattenkällor ger en mer effektiv och hållbar vattenförbrukning. Det handlar om att få de resurser vi redan har att räcka längre och till fler, säger Esmeralda Frihammar, utvecklingsingenjör och projektledare på VA SYD.

  Företag positiva till återvunnet vatten

  Idag saknas alternativ till dricksvatten. Därför använder en del företag stora mängder dricksvatten till ändamål där vattnet egentligen inte behöver vara så rent. Det innebär att det kan gå att spara dricksvatten på ett effektivt sätt genom att erbjuda alternativa vattenkällor. Förslaget med återvunnet avloppsvatten mötte positiva reaktioner bland företagskunderna när VA SYD förra året genomförde en undersökning inför projektet. Av de aktuella kunderna som tillfrågades kunde samtliga tänka sig att använda vattenkiosken istället för det ordinarie dricksvattennätet.

  - Synen på dricksvatten kommer behöva förändras i framtiden. Idag används det på många ställen där vattnet inte behöver vara av så hög kvalitet att det går att dricka. Därför arbetar vi med att utveckla lösningar för att kunna ställa om till andra typer av vatten, säger Esmeralda Frihammar.

  Fakta: VA SYD startar nya projekt om hållbar dricksvattenförsörjning med stöd av länsstyrelsen

  När Länsstyrelsen i våras gick ut med en utlysning om stöd till projekt om hållbar dricksvattenförsörjning ansökte VA SYD om finansiering till inte mindre än fem olika projektförslag och fick samtliga beviljade – totalt en stödsumma på 1 895 000 kronor. Utöver vattenkiosken i Ellinge startar även två projekt i samarbete med Purac respektive SYSAV som kommer fokusera på hur vattenanvändningen inom industrin kan effektiviseras. Dessutom finansieras två satsningar med fokus på nödvattensförsörjning. Projekten startar i augusti.


  Ämnen

  Kategorier

  Regioner


  VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Inom branschen ska vi vara en av Europas modernaste och mest effektiva organisationer. Vår verksamhet är igång 24/7, har en halv miljon kunder och omsätter en miljard per år. 

  Kontakter

  Presskontakt

  Presskontakt

  Presskontakt 0738-530 360