Gå direkt till innehåll
VA SYD vädjar om återhållsamhet med vattnet i Burlöv

Pressmeddelande -

VA SYD vädjar om återhållsamhet med vattnet i Burlöv

Den senaste månaden har Burlöv drabbats av två större vattenläckor som har påverkat vattendistributionen i delar av kommunen. Effekterna har i första hand varit svårigheter att bibehålla ett, för våra kunder, acceptabelt tryck i kranarna.

Vi går mot sommarperioden och i och med det ökar normalt vattenförbrukningen i form av bevattning. I kombinationen med detta sker även ett omfattande arbete på dricksvattennätet. VA SYD vädjar därför till kunderna i Burlöv om återhållsamhet i vattenanvändningen under sommaren. Syftet är att minska risken att boende i Burlöv drabbas av dåligt tryck.

Omfattande ledningsarbeten på dricksvattennätet pågår i Burlöv och ytterligare arbeten är planerade under sommaren och hösten för att göra vattenförsörjningen tryggare och också minska risken för återkommande driftstörningar. Ledningsarbeten kan medföra tillfälliga störningar i vattendistributionen för våra kunder och uppdaterad information kring detta kommer kontinuerligt att läggas ut på VA SYDs hemsida.

För ytterligare information kontakta:

Håkan Lundgren, Avdelningschef Rörnät på 040-635 04 42 eller hakan.lundgren@vasyd.se

Ämnen

Taggar


VA SYD levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och har hand om avfallshantering åt mer än en halv miljon människor. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, sortera dina sopor och tänka på vad du spolar ner i avloppet. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360
Dag Oredsson

Dag Oredsson

Presskontakt Kommunikationschef Avdelningschef Kund & Kommmunikation 040-635 03 24