Följ VA SYD

VA SYD vädjar om återhållsamhet med vattnet i Burlöv

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2012 08:32 CEST

Den senaste månaden har Burlöv drabbats av två större vattenläckor som har påverkat vattendistributionen i delar av kommunen. Effekterna har i första hand varit svårigheter att bibehålla ett, för våra kunder, acceptabelt tryck i kranarna.

Vi går mot sommarperioden och i och med det ökar normalt vattenförbrukningen i form av bevattning. I kombinationen med detta sker även ett omfattande arbete på dricksvattennätet. VA SYD vädjar därför till kunderna i Burlöv om återhållsamhet i vattenanvändningen under sommaren. Syftet är att minska risken att boende i Burlöv drabbas av dåligt tryck.

Omfattande ledningsarbeten på dricksvattennätet pågår i Burlöv och ytterligare arbeten är planerade under sommaren och hösten för att göra vattenförsörjningen tryggare och också minska risken för återkommande driftstörningar. Ledningsarbeten kan medföra tillfälliga störningar i vattendistributionen för våra kunder och uppdaterad information kring detta kommer kontinuerligt att läggas ut på VA SYDs hemsida.

För ytterligare information kontakta:

Håkan Lundgren, Avdelningschef Rörnät på 040-635 04 42 eller hakan.lundgren@vasyd.se

VA SYD levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och har hand om avfallshantering åt mer än en halv miljon människor. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, sortera dina sopor och tänka på vad du spolar ner i avloppet. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Bifogade filer

PDF-dokument