Gå direkt till innehåll
Bild från Borgeby avloppsreningsverk.
Bild från Borgeby avloppsreningsverk.

Pressmeddelande -

VA SYD välkomnar Lomma

1 januari 2019 blir Lomma ny medlemskommun i VA SYD. Beslutet om Lommas inträde i kommunalförbundet klubbades igenom 8 november och innebär att all verksamhet för vatten och avlopp som bedrivits i Lomma kommun övergår till VA SYD.

– Vattnet struntar i kommungränser och framtidens VA-verksamheter måste arbeta regionalt. Vi har som mål att växa som förbund och är glada att Lomma valt att bli en del av kommunalförbundet, säger Carina Svensson, ordförande i VA SYDs förbundsstyrelse.

Medarbetare som arbetat med VA-frågor i Lomma erbjuds att fortsätta sitt arbete med VA SYD som arbetsgivare. För kommunens drygt 24 600 invånare innebär det att fakturan för vatten och avlopp får ny avsändare och att alla frågor rörande vatten och avlopp kommer att handläggas av VA SYD från och med nästa år.

– Detta är ett naturligt steg i utvecklingen. Framtidens krav på vattenrening är en komplex utmaning som kräver kompetens och stora investeringar, vilket talar för samarbete mellan kommuner. Att ingå i en större organisation innebär också att såväl driftsäkerhet som kvalitet på vårt ledningsnät kommer att öka, säger Robert Wenglén, kommunstyrelsens ordförande i Lomma.

VA SYD bildades 2008 då VA-verksamheterna i Malmö stad och Lunds kommun gick ihop. 2011 anslöt Burlövs kommun och 2012 även Eslöv. VA SYD har sedan starten hela tiden haft som mål att växa som organisation för att kunna möta framtidens utmaningar tillsammans i en allt mer komplex bransch. Med fem medlemskommuner och nästan en halv miljon kunder är VA SYD en av landets största organisationer för vatten och avlopp.

Ämnen

Kategorier

Regioner


VA SYD levererar friskt dricksvatten, hanterar dagvatten, renar avloppsvatten och tar hand om hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, tänka på vad du spolar ner i avloppet och sortera dina sopor. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360