Gå direkt till innehåll
Vägledning för kvartersnära återvinningscentraler

Pressmeddelande -

Vägledning för kvartersnära återvinningscentraler

Illustration: Sofia Melin, Arkitektskolan Lunds universitet

Kvartersnära återvinningscentraler är en ny form av återvinningscentral på liten yta som börjar etableras i Norden. VA SYD, Avfall Sverige och Sysav har genomfört ett projekt med hjälp av Tyréns och tagit fram en nationell vägledning för hur kvartersnära återvinningscentraler kan förverkligas i Sverige.

Vägledningen ger en beskrivning av vad en kvartersnära återvinningscentral är och hur den kan etableras, förvaltas och drivas. På den kvartersnära återvinningscentralen ska kommuninvånarna kunna lämna sitt grovavfall och farliga avfall, men den erbjuder även möjlighet till att förebygga och återanvända avfall. En av rapportens slutsatser är att den kvartersnära återvinningscentralen kan
bidra till att öka både den sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarheten.

”Genom den kvartersnära återvinningscentralen kan kommunerna förbättra sin service genom förbättrad tillgänglighet. Den ska ses som en viktig pusselbit i byggandet av den hållbara
staden. Här kan kommuninvånare byta grejer, göra sig av med avfall samtidigt som det blir en ny mötesplats i stadsdelen och arbetsmöjligheter skapas” säger projektledare Savita Upadhyaya, VA SYD.

I Köpenhamn och Oslo finns redan kvartersnära återvinningscentraler, men i Sverige finns de inte ännu. Britt-Marie Fagerström, miljökonsult, berättar att idén om kvartersnära återvinningscentraler redan finns hos många kommuner i Sverige där man vill förbättra möjligheterna för invånare i tätbebyggda områden att lättare kunna återanvända och återvinna avfall.

Vägledningen är nu färdig och rapporten finns att ladda ner från Avfall Sveriges hemsida.

För mer information, kontakta:

Savita Upadhyaya,
projektledare VA SYD

040-635 01 34

savita.upadhyaya@vasyd.se

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


VA SYD levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och har hand om avfallshantering åt mer än en halv miljon människor. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, sortera ditt avfall och tänka på vad du spolar ner i avloppet. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360
Dag Oredsson

Dag Oredsson

Presskontakt Kommunikationschef Avdelningschef Kund & Kommmunikation 040-635 03 24

Relaterat material